Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Toriteny

 • 04/06/2017 12:00 -Alahady 4 jona 2017 - Pentekosta

  Alahady 4 jona 2017 - Pentekosta Mahatsara anao ny fialàn'i Jesoa amin'iny Tenany nofo iny mba itoerany ao anatinao mandrakizay amin'ny alalan'ny Fanahy Masina....

 • 28/05/2017 17:43 -Alahady 28 mey 2017

  Alahady 28 mey 2017 Mipetraha eo an-tongotry ny Tompo, tsy i Neny ihany fa i dada sy ny ankizy koa, hanovo fahendrena ka hahefa izay iraka hahasambatra ny ankohonany....

 • 21/05/2017 14:56 -Alahady 21 mey 2017

  Alahady 21 mey 2017 Ho mendrika ny fiantsoan'ny Tompo raha manetry tena, malemy fanahy, maharitra mandefitra amin'ny namantsika ka mazoto tsy mety ketraka mitahiry ny fihavanantsika....

 • 14/05/2017 12:22 -Alahady 14 mey 2017

  Alahady 14 mey 2017 Antomotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa mivavaha, mifankatiava tsara, mifanompoa, mba ho vonona tsara hoan'ny Tompo ianao....

 • 07/05/2017 15:19 -Alahady 7 mey 2017

  Alahady 7 mey 2017 Maniraka anao amin'ny herin'ny Fanahiny hampody ny olony ao Aminy ny Tompo mba hamboatra olona voaomana ho Azy....

 • 30/04/2017 16:10 -Alahady 30 aprily 2017

  Alahady 30 aprily 2017 Manakaiky anao ny Tompo mba hitombonao amin'ny finoanao Azy ka hahafantaranao Azy tsara....

 • 23/04/2017 13:38 -Alahady 23 aprily 2017

  Alahady 23 aprily 2017 Efa nitsangana tamin'ny maty tokoa i Jesoa Kristy ary manangana anao koa Izy mba handehananao ho amin'ny iraka izay hampanaoviny anao....

 • 16/04/2017 13:37 -Alahady 16 aprily 2017 - PASKA

  Alahady 16 aprily 2017 - PASKA Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny heriny sy ny fahefany ny Tompo Andriamanitsika dia Jesoa Kristy velona mandrakizay....

 • 09/04/2017 12:52 -Alahady 9 aprily 2017

  Alahady 9 aprily 2017 Derao amin'ny fonao manontolo Andriamanitra, omeo voninahitra amin'ny fiainanao Izy , dia ho mpandresy tahaka Azy ianao....

 • 02/04/2017 15:03 -Alahady 2 Aprily 2017

  Alahady 2 Aprily 2017 Tsy miangatra aminao ny Tompo fa manome anao izay sahaza mba hiadananao sy hiankinanao Aminy....