Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Toriteny

 • 16/07/2017 15:51 -Alahady 16 jolay 2017

  Alahady 16 jolay 2017 Efa nomen'ny Tompo ny Fanahiny mahery ianao mba handrombahanao ny Fanjakan'ny lanitra, miseseha...

 • 09/07/2017 13:47 -Alahady 9 jolay 2017

  Alahady 9 jolay 2017 Ry tanora ô, te hampandresy anao ny Tompo, henoy ka hankatoavy ny Teniny amin'ny fibanjinanao an'i Jesoa....

 • 02/07/2017 13:53 -Alahady 2 jolay 2017

  Alahady 2 jolay 2017 Manaiky ny fahefana sy ny fitarihan'ny Fanahy Masina ny iraka nandray antso avy amin'ny Tompo mba hitondra sy hanome famelan-keloka ho an'ny olona mba ho velona izy....

 • 25/06/2017 14:22 -Alahady 25 jona 2017

  Alahady 25 jona 2017 Mivavaha mba hanendren'Andriamanitra mpanjaka tsara hahasoa an'i Madagasikara sy ny malagasy hiadana sy handry fehizay....

 • 18/06/2017 15:41 -Alahady 18 jona 2017

  Alahady 18 jona 2017 Eo an-tongotr'i Jesoa no toeram-boninahitra hanovoizan'ny lehilahy sy ny isam-piankohonana ny antoka ho amin'ny hoaviny manontolo....

 • 11/06/2017 17:32 -Alahady 11 jona 2017

  Alahady 11 jona 2017 Ny vokatry ny nandraisana ny Fanahy Masina dia mitari-dàlana ho amin'ny marina dia i Jesoa Kristy, mampahatsiahy ny Tenin'ny Tompo, manambara ny ho avy (inona no tokony hataoko ?)....

 • 04/06/2017 12:00 -Alahady 4 jona 2017 - Pentekosta

  Alahady 4 jona 2017 - Pentekosta Mahatsara anao ny fialàn'i Jesoa amin'iny Tenany nofo iny mba itoerany ao anatinao mandrakizay amin'ny alalan'ny Fanahy Masina....

 • 28/05/2017 17:43 -Alahady 28 mey 2017

  Alahady 28 mey 2017 Mipetraha eo an-tongotry ny Tompo, tsy i Neny ihany fa i dada sy ny ankizy koa, hanovo fahendrena ka hahefa izay iraka hahasambatra ny ankohonany....

 • 21/05/2017 14:56 -Alahady 21 mey 2017

  Alahady 21 mey 2017 Ho mendrika ny fiantsoan'ny Tompo raha manetry tena, malemy fanahy, maharitra mandefitra amin'ny namantsika ka mazoto tsy mety ketraka mitahiry ny fihavanantsika....

 • 14/05/2017 12:22 -Alahady 14 mey 2017

  Alahady 14 mey 2017 Antomotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa mivavaha, mifankatiava tsara, mifanompoa, mba ho vonona tsara hoan'ny Tompo ianao....