Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO

Toriteny

 • 29/01/2017 17:16 -Alahady 29 janoary 2017

  Alahady 29 janoary 2017 Tiava an'Andriamanitrao mihoatra ny zavatra rehetra fa handray fitahiana sesehena ianao sy ny ankohonanao....

 • 24/01/2017 13:32 -Alahady 22 janoary 2017

  Alahady 22 janoary 2017 ...

 • 08/01/2017 13:50 -Alahady 8 janoary 2017

  Alahady 8 janoary 2017 Jesoa fahazavanao, mifidiana hino Azy hitoeranao amin'ny mazava....

 • 01/01/2017 16:40 -Alahady 1 janoary 2017

  Alahady 1 janoary 2017 Te hitahy anao mihoatra Andriamanitrao, mialofa, miankina Aminy dia ho toa aminao izany ....

 • 25/12/2016 13:11 -Alahady 25 desambra 2016

  Alahady 25 desambra 2016 Mihainoa an'i Andriamanitra amin'ny fandrenesanao manontolo miaraka amin'ny fitarihan'ny Fanahy Masina ka mankatoava Azy amin'ny fo tsotra tahaka an'i Maria ...

 • 18/12/2016 12:00 -Alahady 18 desambra 2016

  Alahady 18 desambra 2016 Matokia an'Andriamanitra ianao fa tsy mba mandainga Izy, ary dia manokàna tena, mankalazà Azy, manompoa Azy ...

 • 11/12/2016 13:45 -Alahady 11 desambra 2016

  Alahady 11 desambra 2016 Ankalazao ny Tompo fa hahry tontolo tsara hahasambatra anao Izy, ka dia hanaro ny zaza izany...

 • 04/12/2016 18:24 -Alahady 4 desambra 2016

  Alahady 4 desambra 2016 Ankalazana ny Tompo ny asan'ny mino...

 • 27/11/2016 18:29 -Alahady 27 novambra 2016

  Alahady 27 novambra 2016 I Madagasikara no lovanao avy tamin'ny Jehovah, ny hisandratan'ny taranakao no fanevanao, avy hanatanteraka izany ho anao ny Tompo amin'izao Aivento izao....

 • 20/11/2016 13:36 -Alahady 20 novambra 2016

  Alahady 20 novambra 2016 Toriteny Alahady 20 novambra 2016 - Fidirana I : Ranjakavola Mpitandrina....