Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Toriteny

 • 24/09/2017 20:56 -Alahady 24 Septambra 2017

  Alahady 24 Septambra 2017 Sahia, aza matahotra, aza menatra ny hijoro ho vavolombelon'ny Tompo amin'izay efa nataony taminao....

 • 19/09/2017 06:11 -Alahady 17 Septambra 2017

  Alahady 17 Septambra 2017 Velona ao anatinao Jesoa ary ny herin'ny fiainany no hampandreseny anao ho zanak'Andriamanitra tsy menatra satria kristianina....

 • 10/09/2017 17:57 -Alahady 10 septambra 2017

  Alahady 10 septambra 2017 Ny fanahy maherin'Andriamanitra mitoetra sy miasa ao anatinao ka efa nanova anao no ijoroy ho vavolombelon'ny Tomponao ...

 • 05/09/2017 09:50 -Alahady 3 septambra 2017

  Alahady 3 septambra 2017 Atokano ho an'ny Tompo Andriamanitrao manontolo ny fiainanao fa tsy hamela anao hangahihahy na ho menatra Izy...

 • 27/08/2017 14:23 -Alahady 27 aogositra 2017

  Alahady 27 aogositra 2017 Vavolombelona mpandresy ianao koa miadia ny ady tsaran'ny finoana, matokia an'i Jesoa fa tsy irery ianao, ary mahareta hatramin'ny farany....

 • 20/08/2017 20:10 -Alahady 20 Aogositra 2017

  Toriteny Mba hahatanteraka ny fandresenao dia mangataha, minoa, matokia an'i Jehovah ho vavolombelon'i Tompo ...

 • 14/08/2017 08:27 -Alahady 13 aogositra 2017

  Alahady 13 aogositra 2017 Maneke ny fankahalan'ny olona rehetra anao, fa i Jesoa tianao ary mahareta mitoetra amin'ny famonjena fa ireo ny fanalahidin'ny fandresena hijoroana vavolombelona....

 • 06/08/2017 14:02 -Alahady 6 aogositra 2017

  Alahady 6 aogositra 2017 Aza hadinoina i Jesoa Kristy Tompotsika tamin'ireo rehetra izay niaretany mba hiaretanao tahaka Azy fa tsy maintsy mandresy ianao....

 • 30/07/2017 19:43 -Alahady 30 jolay 2017

  Mpitandrina Ranjakavola Eto amin'ity tontolo nametrahan'ny Tompo Ka hombany antsika ety hijoroantsika ho Vavolombelony amin'ny fahasahiana ary hiarovany antsika amin'ny ratsy rehetra....

 • 23/07/2017 13:45 -Alahady 23 jolay 2017

  Alahady 23 jolay 2017 Torio amin'ny olona rehetra araka ny sokajiny avy ity Filazantsaran'ny Fanjakany ity hanekeny an'i Jesoa Kristy ho Tompony sy Mpanjakany...