Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Toriteny

 • 03/12/2017 21:30 -Toriteny 03 desambra 2017

  Ho fanorenana ny fiainanao, Andriamanitra tonga mamangy anao amin'izao adventon'ny krisimasy izao, mifalia...

 • 26/11/2017 21:12 -Alahady 26 Novambra 2017

  Alahady 26 Novambra 2017 Mandondona te hiditra ao am-ponao Ilay Andriamanitra hendry, te hanome anao anjara tsara hiantohany ny ho avinao....

 • 20/11/2017 17:58 -Toriteny 19 novambra 2017

  Toriteny 19 novambra 2017 Alahadin'ny SAMPATI...

 • 12/11/2017 15:28 -Toriteny alahady 12 novambra 2017

  Toriteny alahady 12 novambra 2017 Raha sendra lavo na potraka ianao, matokia fa tsy maintsy hanarina anao Ilay Andriamanitra tia indrindra anao iny satria mibebaka ianao....

 • 06/11/2017 19:44 -Alahady 5 Novambra 2017

  Alahady 5 Novambra 2017 Miandry ny Tompo ny vavolombelona mino...

 • 30/10/2017 03:31 -Alahady 29 Oktobra 2017

  Alahady 29 Oktobra 2017 Sahia mangataka fa ilay Andriamanitrao tia anao indrindra dia homeny ianao....

 • 22/10/2017 17:19 -Toriteny alahady 22 oktobra 2017

  Mpitandrina RANJAKAVOLA Alahadin'ny Fifohazana, Raha mangataka ianao dia sahia mino fa mahazo satria tsy mitaredretra ny Tompo mamaly ny vavaka nataonao ...

 • 15/10/2017 18:46 -Toriteny alahady 15 oktobra 2017

  Toriteny alahady 15 oktobra 2017 Mangataha mba hahay hangina, manaiky ny famelan'ny Tompo ny helokao, izay no herin'ny vavakao...

 • 08/10/2017 18:02 -Toriteny 08 Oktobra 2017 Fidirana voalohany

  Toriteny 08 Oktobra 2017 Fidirana voalohany Na iza na iza mampihorohoro sy mampitahotra na miaika anao, aza matahotra ianao fa miankina amin'Andriamanitrao izay mihaino sy mamaly ny vavakao...

 • 02/10/2017 05:17 -Alahady 01 Oktobra 2017

  Alahady 01 Oktobra 2017 Jesoa Kristy irery no hany Mpiandry tsara, mijere Azy fa Izy no eo aloha mitarika anao, miaro anao, mitahy anao....