Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Toriteny

 • 06/02/2018 04:02 -Alahady 04 Febroary 2018

  Alahady 04 Febroary 2018 Mihainoa ny Tompo, manaraha Azy ary aza matahotra fa tsy misy havelany handrombaka anao eo an-tanany....

 • 29/01/2018 03:34 -Alahady 28 Janoary 2018

  Alahady 28 Janoary 2018 Mihainoa tsara, mahareta mihaino an'i Jesoa Ilay Zanaka malala sady sitrakin'ny Ray, fiainana ho anao izany....

 • 14/01/2018 21:07 -Alahady 14 Janoary 2018

  Alahady 14 Janoary 2018 Manatona ka mivavaha mba hangataka famonjena amin'Andriamanitsika manoloana izao manjo antsika rehetra izao....

 • 07/01/2018 14:02 -Toriteny 07 Janoary 2018

  Mpitandrina Ranjakavola Tokana ny Lalana hiverenanao amin'Andriamanitra, dia ilay Mpanjakan'ny mpanjaka, Tompon'ny tompo, Jesoa Kristy; ilay Zanakondrin'Anadriamanitra, manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao....

 • 01/01/2018 14:25 -Toriteny 1 janoary 2018

  Jesoa Kristy no Mpiandry Tsara...

 • 31/12/2017 14:52 -Toriteny Alahady 31 desambra 2017

  Ranjakavola 31 desambra 2017 Ianao mino an'Andriamanitra no tahiany, arovany, avelany heloka ary omeny ny Fiainana mandrakizay....

 • 25/12/2017 13:38 -Toriteny 25 desambra 2017 Krisimasy

  Toriteny 25 desambra 2017 Krisimasy Ny Tompo mitondra famonjena, manamboatra fifaliana, mampitoetra ny Fiadanany....

 • 24/12/2017 17:56 -Toriteny alahady 24 desambra 2017

  Tena tia anao Andriamanitra ka asehony anao ny Fiainany mba anahafanao Azy....

 • 20/12/2017 19:25 -Alahady 17 Desambra 2017

  Toriteny Alahady 17 Desambra 2017...

 • 11/12/2017 02:34 -Alahady 10 Desambra 2017

  Alahady 10 Desambra 2017 Maharitra amin'ny tenin'ny Tompo : mianatra, mampianatra, mampihatra fa izany no mpianany....