Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

 • 03/04/2018 21:17 -Alakamisy 29 Marsa 2018

  Alakamisy 29 Marsa 2018 ...

 • 29/03/2018 08:25 -Alahady 25 Marsa 2018

  Alahady 25 Marsa 2018 Tia an'i Jesoa ianao, tia ny tempoliny ianao, tiavo io tenanao io fa tempolin'Andriamanitra io....

 • 18/03/2018 19:56 -Alahady 18 Marsa 2018

  Alahady 18 Marsa 2018 Mivavaha amin'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny alahelo araka an'Andriamanitra ianao, ny fiangonanao, ny firenenao mba hibebaka marina ka hahazo famelan-keloka....

 • 12/03/2018 04:17 -Alahady 11 Marsa 2018

  Alahady 11 Marsa 2018 Hangataho amin'ny Tompo ny mba hanananao fieritreretana madio hahatongavanao amin'ny fibebahana marina hahazoanao famelan-keloka avy Aminy....

 • 04/03/2018 19:55 -Alahady 04 Marsa 2018

  Alahady 04 Marsa 2018 Efa vita batisa tamin'ny rano ianao, ary raha tsy mbola dia azo atao amin'ny fotoana rehetra izany, fa mangataha mba hanaovan'ny Tompo batisa anao amin'ny Fanahy masina....

 • 27/02/2018 04:26 -Alahady 25 Febroary 2018

  Alahady 25 Febroary 2018 ...

 • 18/02/2018 21:05 -Alahady 18 Febroary 2018

  Alahady 18 Febroary 2018 ...

 • 12/02/2018 03:35 -Alahady 11 Febroary 2018

  Alahady 11 Febroary 2018 Ianao no mifidy mba ho tany tsara mba hahafahan'ny Tenin'Andriamanitra maniry, hitombo, hamokatra ho fiainanao....

 • 06/02/2018 04:02 -Alahady 04 Febroary 2018

  Alahady 04 Febroary 2018 Mihainoa ny Tompo, manaraha Azy ary aza matahotra fa tsy misy havelany handrombaka anao eo an-tanany....

 • 29/01/2018 03:34 -Alahady 28 Janoary 2018

  Alahady 28 Janoary 2018 Mihainoa tsara, mahareta mihaino an'i Jesoa Ilay Zanaka malala sady sitrakin'ny Ray, fiainana ho anao izany....