Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Miantsoa fanafahana avy amin'ny Tompo

Toriteny

 • 17/02/2013 15:34 -Alahady 17 febroary 2013 - Fidirana I

  Tsy maintsy alain'ny devoly fanahy ianao nefa koa tsy maintsy mandresy ianao satria mankatò ny Tenin'ilay Andriamanitra mpandresy....

 • 10/02/2013 18:09 -Fanompoam-pivavahana Alahady 10 febroary 2013 - Fidirana I

  ...

 • 03/02/2013 13:04 -Alahady 3 febroary 2013

  Aoreno tsara ao amin'ny Tompo ny fanantenanao fa tsy hisy tsy ho tanteraka izay nokasainy ho anao....

 • 27/01/2013 12:26 -Alahady 27 janoary 2013

  Manatòna ny Tompo amin'ny fo torotoro fa hahasitrana anao miaraka amin'izay Izy ary araho tsara ny fepetra hataony hihainanao tsara izany fahasitrananao izany...

 • 20/01/2013 14:31 -Alahady 20 janoary 2013

  I Jesoa ilay Kristy-n'Andriamanitra no hany Mpiandry tsara, manantona Azy ary mba raiso tsara koa ireo tonga mitady Azy....

 • 14/01/2013 06:34 -Alahady 13 janoary 2013 - Fidirana I

  Vavaka hataonao amin'ny finoana, mazava, no azonao handodonana ny Tompo fa homeny anao izany....

 • 03/01/2013 12:38 -Toriteny 01 Janoary 2013

  Talata 01 janoary 2013 video sy feo...

 • 26/12/2012 11:25 -Toriteny Krisimasy 2012

  Toriteny krisimasy fidirana faharoa sy toriteny alahady 23 desambra 2012, Video sy Feo ...

 • 18/12/2012 13:19 -Alahady 16 desambra 2012

  ...

 • 10/12/2012 09:13 -Alahady 9 desambra 2012

  Ianareo raiamandreny taomy ento aty an-tranon'ny Raintsika ny zanakao, Ianareo zanaka mifamotoha mihaino ny Tenin'Andriamanitra, Ianareo rehetra raiamandreny sy zanaka aoka tsy hifandiso ny faharesen-dahatrareo amin'ny fanompoana ny Tompo....