Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Toriteny

 • 06/08/2018 04:19 -Alahady 05 Aogositra 2018

  Alahady 05 Aogositra 2018 Tsy ny sabatra no mahavonjy fa ny fo tia an'Andriamanitra, tia namana koa valio soa ny ratsy....

 • 30/07/2018 06:39 -Alahady 29 Jolay 2018

  Alahady 29 Jolay 2018 Ataovy mazava ny safidinao, hanandratra sy hanome voninahitra ny Tompo, hanompo Azy amin'ny fo ho fideranao Azy....

 • 22/07/2018 19:27 -Aahady 22 Jolay 2018

  Aahady 22 Jolay 2018 Efa nandray ny antson'ny Tompo ianao, na oviana na oviana ataovy tsara izay niantsony anao mba ho faly aminao Izy....

 • 15/07/2018 22:32 -Alahady 15 Jolay 2018

  Alahady 15 Jolay 2018 Miverena ho tia ny Tenin'Andriamanitra amin'ny famakiana, fandalinana, fankatoavana ny Tompo hanarenany ny fifankatiavantsika....

 • 09/07/2018 21:51 -Alahady 08 Jolay 2018

  Alahady 08 Jolay 2018 Efa nomen'Andriamanitra anao tamin'ny batisa ny fahefana hahatongavanao ho zanak'Andriamanitra mba hahaizanao manaiky sy mankatoa Azy ka hialanao amin'ny ratsy....

 • 01/07/2018 17:14 -Alahady 1 jolay 2018

  Alahady 1 jolay 2018 Aza matahotra manambara an'i Jesoa Ilay marina sy manamarina anao ho voninahitr'Andriamanitra...

 • 24/06/2018 17:35 -Alahady 24 jona 2018

  Alahady 24 jona 2018 Ray iombonan'ny zanak'Andriamanitra rehetra Ilay Raintsika,, hajainao, tompoinao fa miantoka ny fiainan'ny zanany tsirairay....

 • 20/06/2018 20:40 -Alahady 17 Jiona 2018

  Alahady 17 Jiona 2018 ...

 • 11/06/2018 03:53 -Toriteny Alahady 10 Jona 2018

  Toriteny Alahady 10 Jona 2018 Mahareta mihaino mcandrakariva ary mankato Ny Tompo, mba hanananao toetra maharitra, Hanafahany anao....

 • 04/06/2018 05:42 -Alahady 03 Jiona 2018

  Alahady 03 Jiona 2018 Mangataha, mandohaliha amin'ny Tompo Ilay fahafahana, tena fahafahana, tsy tapahin'ny devoly intsony fa manompo an'Andriamanitra....