Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANOLOTRA NY FIAINANY NY TOMPO

Toriteny

 • 22/04/2018 22:32 -Alahady 22 Aprily 2018

  Alahady 22 Aprily 2018 Hafoizo ho an'ny Tompo izay anananao, manandrify anao fa honerany zato heny, eny mihoatra izany aza ianao. ...

 • 15/04/2018 18:39 -Alahady 15 Aprily 2018

  Alahady 15 Aprily 2018 Manome fiainana ho anao ny Tompo raha mifidy ny hiditra amin'ny lalana ety mba ho velona ianao....

 • 09/04/2018 04:40 -Alahady 08 Aprily 2018

  Alahady 08 Aprily 2018 Vehivavy tsara, vehivavy matahotra an'Andriamanitra, tia ny Teniny, manaiky hitia ny vady aman-janany...

 • 03/04/2018 21:54 -Alahady 01 Aprily 2018 - Paska

  Alahady 01 Aprily 2018 - Paska ...

 • 03/04/2018 21:17 -Alakamisy 29 Marsa 2018

  Alakamisy 29 Marsa 2018 ...

 • 29/03/2018 08:25 -Alahady 25 Marsa 2018

  Alahady 25 Marsa 2018 Tia an'i Jesoa ianao, tia ny tempoliny ianao, tiavo io tenanao io fa tempolin'Andriamanitra io....

 • 18/03/2018 19:56 -Alahady 18 Marsa 2018

  Alahady 18 Marsa 2018 Mivavaha amin'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny alahelo araka an'Andriamanitra ianao, ny fiangonanao, ny firenenao mba hibebaka marina ka hahazo famelan-keloka....

 • 12/03/2018 04:17 -Alahady 11 Marsa 2018

  Alahady 11 Marsa 2018 Hangataho amin'ny Tompo ny mba hanananao fieritreretana madio hahatongavanao amin'ny fibebahana marina hahazoanao famelan-keloka avy Aminy....

 • 04/03/2018 19:55 -Alahady 04 Marsa 2018

  Alahady 04 Marsa 2018 Efa vita batisa tamin'ny rano ianao, ary raha tsy mbola dia azo atao amin'ny fotoana rehetra izany, fa mangataha mba hanaovan'ny Tompo batisa anao amin'ny Fanahy masina....

 • 27/02/2018 04:26 -Alahady 25 Febroary 2018

  Alahady 25 Febroary 2018 ...