Connexion PERIKOPA FJKM VOLANA JOLAY 2015 

 

Toriteny

Edito

TAFAHAONA VOLANA JOLAY 2015

TAFAHAONA VOLANA JOLAY 2015: " Ankatoavana ny antson’ny Tompo ny Finoana". Ary nandre ny feon’ny Tompo aho nanao hoe : « Iza no hirahiko, ary... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2015

FIRARIANTSOA AMIN' NY ANDRO FIAKARANA 2015

Samia maharitra amin'ny finoana fa iny Jesosy Izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitan'ny mp... tohiny

Sarintsika


Web Radio


Perikopa

Perikopa

PERIKOPA FJKM VOLANA JOLAY 2015

ANKATOAVANA NY ANTSON' NY TOMPO NY FINOANA

5 JOLAY: Amo. 7: 10-17 / Mat. 4. 18-22 / Heb. 11: 6-10.

12 JOLAY: Mpits. 6: 11-18 / Jao. 1: 43-51 / Asa.9: 1-19.

19 JOLAY: Jona 3: 1-10 / Lio.5: 27-32 / Asa. 2: 36-42.

26JOLAY: Isa. 6: 1-8 / Mar. 10: 46-52 / Fil.3: 12-16.