Connexion MAMPAHALALA NY ASAN'NY TOMPO NY SORATRA MASINA 

 

Toriteny

 • 07/02/2016 12:26 -Alahady 7 febroary 2016 - fidirana I

  Alahady 7 febroary 2016 - fidirana I Ny hiteraka anao indray, ny hatonga anao ho zanak'Andriamanitra, ny handovanao ny fanjakan'Andriamanitra, izany no asan'ny Tompo nampahalalain'ny Soratra Masina antsika androany....

 • 31/01/2016 11:27 -Alahady 31 janoary 2016 - Fidirana I

  Alahady 31 janoary 2016 - Fidirana I Alaviro izay fimonomononana mety hiteraka korontana fa maneke ny fandaminana hitondràna ny fiangonana mba handrosoan'ny Tenin'Andriamanitra ka hiamaro ireo mpino....

 • 17/01/2016 15:00 -Alahady 17 janoary 2016

  Alahady 17 janoary 2016 Mikeleza aina fatratra mba hitombonao amin'ny finoanao ny Tompo satria efa nahita Azy ianao...

 • 10/01/2016 12:41 -Alahady 10 janoary 2016 - Fidirana I

  Alahady 10 janoary 2016 - Fidirana I Efa vita ny famonjen'i Jesoa Kristy,, raiso i Jesoa ho Mpamonjy anao dia ataovy ny asa hanirahany anao....

 • 03/01/2016 12:24 -Alahady 3 janoary 2016 - Fidirana I

  Alahady 3 janoary 2016 - Fidirana I Aoka ianao tsy hanadino an'i Jerosalemanao, Antananarivo, Madagasikara, ny malagasy, ny fiangonana, Ankadifotsy ary indrindra tsy hanadino an'Andriamanitrao....

 • 01/01/2016 12:53 -Zoma 1 janoary 2016

  Zoma 1 janoary 2016 Ry mpanompo tsy mahasoa, tanteraho ny iraka (mission) ampanaovin'ny Tompo anao ary matokia fa Izy no hanampy anao amin'izany....

 • 27/12/2015 09:39 -Toriteny Alahady 27 desambra 2015 - Fidirana I

  Toriteny Alahady 27 desambra 2015 - Fidirana I Antso amin-kery sy fahefan'Andriamanitra mba hisintonany anao hanompo Azy izao antso izao hanatanterahany ny fiadanany ho anao....

 • 25/12/2015 11:32 -Zoma 25 desambra 2015 - Krismasy - Fidirana I

  Zoma 25 desambra 2015 - Krismasy - Fidirana I Krismasy anio, tonga miara miaina amintsika Andriamanitra, koa mianara Aminy ny fiaraha miaina kristiana ankasitrahany....

 • 20/12/2015 13:19 -Alahady 20 desambra 2015 - Fidirana I

  Alahady 20 desambra 2015 - Fidirana I Raiso ny fanitsian'Andriamanitra anao mba hiainanao ny fahasoavany araka ny fahefana maha-saro-piaro Azy aminao....

 • 13/12/2015 12:17 -Alahady 13 desambra 2015 - Fidirana I

  Alahady 13 desambra 2015 - Fidirana I Mihomàna tsara ara-tena, saina, fo sy fanahy mba hihaona amin'ny Tompo fa izany no fanompoam-pivavahana ankasitrahany. Aza manao ny fanaon'ny jiolahy, jiolahim-piangonana....

Edito

TAFAHAONA JANOARY 2016

Fantatrareo hatramin'ny andro voalohany nahatongavako teto ... ny nanompoako ny Tompo ... ka tsy mba nafeniko izay mahasoa, fa nambarako sy na... tohiny

Diakona 2016-2019

Vokam-pifidianana 27/09/2015

Ireo lisitry ny voafidy ho diakona amin'ny taom-panompoana 2016-2019  tohiny

FIRARIAN-TSOA 2015

ARAHABAINA IREO MPANOMPON' ANDRIAMANITRA VOANTSO HO EO AMIN' NY LAHARAN' NY DIAKONA TAONA 2015-2019

Ny Tompo izay niantso anareo ho mpanompony anie hanafy hery ahefanareo be. Dia mahereza daolo. tohiny

Mana isan'andro

Matio 5.1-12, II Timoty 3.12 : MANOLOANA NY FANENJEHANA

Matokia an'i Jesoa Tompo, mba hanananao fiainana feno fiadanam-po manoloana ny ady sarotra, ny herisetra, ny fanenjehana mihatra aminao.tohiny

Sarintsika


Web Radio


Perikopa

Perikopa

MAMPAHALALA NY ASAN'NY TOMPO NY SORATRA MASINA

Febroary 2016

Alahady 7 febroary 2016 : faha V manaraka ny Epifania

I Samoela 3. 15-21
Romana 9. 27-33
Marka 1. 1-8

Alahady 14 febroary 2016 : Karemy I
Salamo 33. 1-11
II Petera 3. 5-11
Marka 1. 9-15

Alahady 21 febroary 2016 : Karemy II
Eksodosy 32. 15-16
Asan'ny Apostoly 17. 10-15
Jaona 10. 31-42

Alahady 28 febroary 2016 : Karemy III
II Mpanjaka 23. 21-25
Romana 15. 1-4
Matio 21. 33-46