Connexion MAHAZO ANTOKA NY FAMONJENA NY MINO 

 

Toriteny

Edito

“MAHAZO ANTOKA NY FAMONJENA NY MINO”

“MAHAZO ANTOKA NY FAMONJENA NY MINO”. Ny I Jaona 5. 15 hoe: “Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2014

MIRARY NOELY 2014 SAMBATRA HO AN' NY ISAM-BATAN'OLONA !

tohiny

Mana isan'andro

Asan'ny Apostoly 26.1-18 : MAMONJY NY FITSANGANANA AMIN'NY MATY

Nahoana no ataonareo ho zavatra tsy azo inoana raha manangana amin'ny maty Andriamanitra ?tohiny

Sarintsika


Web Radio


Perikopa

Perikopa

MAHAZO ANTOKA NY FAMONJENA NY MINO

Perikopa Desambra 2014

07/12/2014 :
Isaia 12: 1 - 6
Jaona 6: 34 - 40
I Jaona 5: 10 - 15

14/12/2014 :
Salamo 62: 1 - 8
Jaona 10: 22 - 30
II Tesaloniana 2: 13 - 17

21/12/2014:
II Samoela 7: 18 - 24
Lioka 1: 39 - 56
Titosy 3: 3 - 7

28/12/2014
Jeremia 31: 15 - 20
Matio 2: 13-18
Romana 8: 18-25