Connexion Miasa amin'ny Fanahiny ny Tompo 

 

Toriteny

Edito

tafahaona aprily 2016

TAFAHAONA APRILY 2016. "Mampandresy ny mino ny asan’ny Tompo “ tohiny

Diakona 2016-2019

Vokam-pifidianana 27/09/2015

Ireo lisitry ny voafidy ho diakona amin'ny taom-panompoana 2016-2019  tohiny

Saha Edena

Vady Sahaza

Mana isan'andro

Salamo 125 : NY MARINA TSY MBA MATY

Henoy ny bitsiky ny Fanahy Masina aminao ka araho mba tsy hivilivilianao ary diaa hihatsara ny fifandraisanao amin'ny Tomponao.tohiny

Sarintsika


Web Radio


Perikopa

Perikopa

Miasa amin'ny Fanahiny ny Tompo

Mey 2016

Alahady 1 mey 2016
Alahady faha V manaraka ny Paska
Genesisy 1 :1-5
I Korintiana 12 : 1-6
Matio 10 : 16-20

Alakamisy 5 mey 2016
Andro niakarana
Salamo 47 : 1-9
Kolosiana 3 : 1-4
Lioka 24 : 44-53

Alahady 8 mey 2016
Alahady faha VI manaraka ny Paska
Mpitsara 14 : 5-9
Asan'ny Apostoly 8 : 26-35
Jaona 14 : 15-17

Alahady 15 mey 2016
Pentekosta
Joela 3 : 1-5
Asan'ny Apostoly 2 : 14-21
Jaona 15 : 26-27

Alahady 22 mey 2016
Alahadin'ny TRINITE
Isaia 42 : 1-4
II Petera 1 : 16-21
Lioka 4 : 14-22

Alahady 29 mey 2016
Alahady I manaraka ny Trinite
I Samoela 10 : 9-13
II Korintiana 3 : 1-6
Matio 12 : 22-30