Connexion

 

 

Toriteny

Edito

Tafahaona volana Jolay 2014

“HO AN’ NY OLONA REHETRA NY FAMONJENA” “…Avy amin’ny Jiosy ny Famonjena” Jao. 4: 22. Maro, indrindra ireo Jiosy, no diso hevitra tamin’ny fand... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2014

MIRARY SOA HO AN' NY MPANALA FANADINANA 2014 REHETRA

Deot. 28: 13 Dia hataon'i Jehovah ho lohany ianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i Jeh... tohiny

Mana isan'andro

Lioka 20.27-47 : JESOA MAHALALA NY ZAVATRA REHETRA

Jesoa ô ! Omeo fo manana finiavana hikaroka ny fahazavan'ny tavanao amin'ny famakiana ny Tenin'Andriamanitra ny mino Anao isan'andro, isan'and...tohiny

Sarintsika