Connexion “MIZAHA TOETRA NY FINOANTSIKA NY TOMPO” 

 

Toriteny

Edito

TAFAHAONA VOLANA MARTSA 2015

“Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa, raha iharan’ny fakam-panahy samihafa ianareo, satria fantatrareo, fa ny fizahan-toetra ny finoanar... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2015

FIRARIANTSOA HO AN' NY TAONA 2015

MIRARY SOA HO ANAO tohiny

Mana isan'andro

Marka 5.1-20 : NY FAHEFAN'I JESOA : ANY AN-DANITRA SY ETY AN-TANY

Angataho amin'Ilay tompon'ny fahefana rehetra ny hamahany izay mampahory anao, derao sy hankalazao fa Izy no Tsitoha.tohiny

Sarintsika


Web Radio


Perikopa

Perikopa

“MIZAHA TOETRA NY FINOANTSIKA NY TOMPO”

PERIKOPA FJKM VOLANA MARTSA 2015

01 MARTSA
Gen.22: 1-14 / Jao.4: 46-54 / Heb. 11: 17-19
08 MARTSA
Eks. 20: 20-26 / Lio. 22: 54-62 / Jak.1: 1-4
15 MARTSA
Job.1: 13-22 / Jao. 6: 1-15 / II Tim. 2: 14-21
22 MARTSA
Zak. 13: 7-9 / Mar.7: 24-30 / IIKor. 13: 5-10
29 MARTSA
Sal. 66: 8-12 / Jao. 12: 12-19 / Rom. 5: 1-5