Connexion MIFALY AMIN'NY FAMONJENA NY MINO 

 

Toriteny

Edito

TAFAHAONA VOLANA NOVAMBRA 2014

«Mifaly amin’ny famonjena ny mino» na «Mifaly fa voavonjy ny mino» Araka ny Soratra Masina hoe: «Izay mino…no hovonjena ». Efa nanao izay ham... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2014

MIRARY SOA HO AN' NY MPANALA FANADINANA 2014 REHETRA

Deot. 28: 13 Dia hataon'i Jehovah ho lohany ianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i Jeh... tohiny

Mana isan'andro

Asan'ny Apostoly 24.1-9 : AMIN'NY FOMBA REHETRA

Tsy mipetrapetraka ilay ratsy, mitady ny fomba rehetra hamelezana ny mpanara-dia an'i Kristy. Mila mangataka ny fahazavana amin'Andriamanitra...tohiny

Sarintsika


Perikopa

Perikopa

MIFALY AMIN'NY FAMONJENA NY MINO

Perikopa Novambra 2014

02/11/2014 :
I Samoela 2: 1 - 3
Jaona 16: 19 - 24
Filipiana 1: 12 - 18

09/11/2014 :
Salamo 9: 1 - 14
Lioka 10: 17 - 20
I Petera 1: 1 - 12

16/11/2014:
Mika 7: 7 - 10
Lioka 15: 1 - 10
Asan'ny Apostoly 8: 1 - 8

23/11/2014
Isaia 25: 9 - 12
Matio 13: 44-46
I Timoty 6: 17-19

30/11/2014
Zakaria 9: 9-11
Jaona 3: 25-30
I Tesaloniana 2: 17-20