Connexion «MAMONJY AMIN'NY FAHAFATESANA NY TOMPO» 

 

Toriteny

Edito

MAMONJY AMIN’NY FAHAFATESANA NY TOMPO

“Eny, noroahiny ny olona ; ary nampitoeriny tany atsinanan’ny saha Edena ny kerobima sy ny lelafon’ny Sabatra mihebiheby hiambina ny lalana ma... tohiny

Firariantsoa Paska 2014

Mirary Paska feno fifaliana sy fanantenana ho an'ny isam-batan'olona.

' Aza talanjona; mitady an’ i Jesoa avy any Nazareta, Izay nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, hianareo; efa nitsangana Izy; tsy ato Izy; jer... tohiny

Mana isan'andro

Hebreo 5.11 - 6.8 : HO KRISTIANINA LEHIBE, MAFY FOTOTRA

Fantaro, halalino ary hiaino ny Tenin'Andriamanitra mba hiorina tsara ny finoanao ka hamoa voa be hoan'ny tenanao sy ny hafa ianao.tohiny

Sarintsika


Perikopa

Perikopa

«MAMONJY AMIN'NY FAHAFATESANA NY TOMPO»

Perikopa Aprily 2014

06 Aprily: Eze. 18 : 23- 32 ; Mar.5 : 35- 43 ; Rom. 6 : 1- 7

13 Aprily: Sal. 116 : 1- 9 ; Lio. 19 : 29- 44 ; Asa. 9 : 36- 46

Alakamisy Masina: Eks.12 : 21- 28 ; Lio.22 : 47- 53 ; 2 Kor.1 : 8- 11

Zoma Masina: Jon.2 : 1- 11 ; Lio.23 : 26- 46 ; Heb.9 : 15- 22

20 Aprily- PASKA: Hos.13 : 14- 15 ; Lio.24 : 1- 12 ; 1 Kor.15 : 12- 23

27 Aprily : Isa.25 : 6-8 ; Lio.7 : 11- 17 ; Apo.21 : 1- 8