Connexion Maharitra amin’ny famonjena ny mino. 

 

Toriteny

Edito

TAFAHAONA VOLANA OKTOBRA 2014

Alahady 06 Oktobra 2014 – « Alahadin’ny Mpitandrina » « Raha misy maniry ny asan’ny mpitandrina, dia maniry asa tsar aizy. » I Tim 3 : 1 « T... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2014

MIRARY SOA HO AN' NY MPANALA FANADINANA 2014 REHETRA

Deot. 28: 13 Dia hataon'i Jehovah ho lohany ianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i Jeh... tohiny

Mana isan'andro

I Tantara 18.1-17 : FANDRESENA SY RAFITRA

Efa nandresy izao tontolo izao i Jesoa Kristy : ho mpandresy koa ianao raha matoky sy miankina Aminy. tohiny

Sarintsika


Perikopa

Perikopa

Maharitra amin’ny famonjena ny mino.

PERIKOPA VOLANA OKTOBRA 2014

05: I Samoela 1 : 9-20 / Matio 10: 21-23 / Hebreo 10: 32-39.
12 : Daniela 3: 19-30 / Lioka 22: 24-30 / II Korintiana 11: 21b-33.
19 : Jeremia 20 : 7-13 / Matio 25: 1-13 / Jakabo 5: 7-11.
26 : Salamo 33 : 18-22 / Matio 15: 21-28 / Asan'ny Apostoly 26 : 19-23.