Connexion Maharitra amin’ny famonjena ny mino. 

 

Toriteny

Edito

TAFAHAONA VOLANA OKTOBRA 2014

Alahady 06 Oktobra 2014 – « Alahadin’ny Mpitandrina » « Raha misy maniry ny asan’ny mpitandrina, dia maniry asa tsar aizy. » I Tim 3 : 1 « T... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2014

MIRARY SOA HO AN' NY MPANALA FANADINANA 2014 REHETRA

Deot. 28: 13 Dia hataon'i Jehovah ho lohany ianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i Jeh... tohiny

Mana isan'andro

Salamo 26.1-12 : SAHY MIJORO AMIN'NY FAHAMARINANA

Sambatra izay matoky ny Tompo sy mandeha amin'ny fahitsiana, satria feno fiadanana sy afaka midera ny Tompo tsy amin'ahiahy. tohiny

Sarintsika


Perikopa

Perikopa

Maharitra amin’ny famonjena ny mino.

PERIKOPA VOLANA OKTOBRA 2014

05: I Samoela 1 : 9-20 / Matio 10: 21-23 / Hebreo 10: 32-39.
12 : Daniela 3: 19-30 / Lioka 22: 24-30 / II Korintiana 11: 21b-33.
19 : Jeremia 20 : 7-13 / Matio 25: 1-13 / Jakabo 5: 7-11.
26 : Salamo 33 : 18-22 / Matio 15: 21-28 / Asan'ny Apostoly 26 : 19-23.