Connexion «HO AN’NY OLONA REHETRA NY FAMONJENA» 

 

Toriteny

Edito

Tafahaona volana Jolay 2014

“HO AN’ NY OLONA REHETRA NY FAMONJENA” “…Avy amin’ny Jiosy ny Famonjena” Jao. 4: 22. Maro, indrindra ireo Jiosy, no diso hevitra tamin’ny fand... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2014

MIRARY SOA HO AN' NY MPANALA FANADINANA 2014 REHETRA

Deot. 28: 13 Dia hataon'i Jehovah ho lohany ianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i Jeh... tohiny

Sarintsika


Perikopa

Perikopa

«HO AN’NY OLONA REHETRA NY FAMONJENA»

PERIKOPA JOLAY 2014

06 Jolay
Gen.12 : 1-5 ; Mar.2 : 13- 17 ; Gal.3 : 6-9

13 Jolay
Mik.4 : 1- 7 ; Lio.19 : 1- 10 ; Tit.2 : 6- 15

20 Jolay
Sal.98 : 1- 3 ; Jao.12 : 44- 50 ; Apo.5 : 6- 10

27 Jolay
Isa.49 : 1- 6 ; Lio.3 : 1- 6 ; Asa.13 : 44- 48