Connexion “MANOME FIAINANA NY MINO NY TOMPO” 

 

Toriteny

Edito

TAFAHAONA VOLANA APRILY 2015

TAFAHAONA VOLANA APRILY 2015: "Manome fiainana ny mino ny Tompo". Ireo lohahevitra dinihantsika FJKM isam-bolana, dia mifandraika hatrany am... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2015

FIRARIANTSOA PASKA 2015

Mirary anao handray hery mandritra ity heriandro Masina ity ary hahay ankasitraka an' Andriamanitra noho ny amin'ny asam-panavotana nataon'i J... tohiny

Mana isan'andro

Genesisy 41.1-13 : FANDAMINAN'ANDRIAMANITRA

Apetraho amin'Andriamanitra ny fiainanao fa Izy manana fandaminana hitondrany anao ho amin'ny famonjeny sy ny fiadanany.tohiny

Sarintsika


Web Radio


Perikopa

Perikopa

“MANOME FIAINANA NY MINO NY TOMPO”

PERIKOPA FJKM VOLANA APRILY 2015

Alakamisy 02 APRILY
Eks. 24: 1-11 / Jao. 13: 1-20 / Heb. 10: 19-25

Zoma 03 APRILY
Sal. 22: 1-11 / Jao. 19: 25-37 / I Jao. 2: 20-25

05 APRILY - PASKA
Dan. 12: 1-3 / Jao. 20: 1-10 / Rom. 5: 15-21

12 APRILY
Mpits. 4: 1-9 / Jao. 20: 11-18 / Asa. 2: 22-31

19 APRILY
Sal. 133: 1-3 / Jao. 3: 31-36 / I Tim. 6: 11-16

26 APRILY
Deo. 30: 15-20 / Jao. 6: 47-59 / Rom. 8: 14-17