Connexion Maharitra amin’ny famonjena ny mino. 

 

Toriteny

Edito

TAFAHAONA SEPTAMBRA 2014:

MITORY NY FAMONJENA NY MINO. BAIKON’ NY TOMPO amin’ny mino sady FAHARESEN-DAHATRY ny mino ny “FITORIANA NY FAMONJENA” ny “FITORIANA N FAMONJEN... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2014

MIRARY SOA HO AN' NY MPANALA FANADINANA 2014 REHETRA

Deot. 28: 13 Dia hataon'i Jehovah ho lohany ianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i Jeh... tohiny

Mana isan'andro

Lioka 23.26-43 : NOHOMBOANA TAMIN'NY HAZOFIJALIANA

Mba fantatrao ve ny manavesatra ny Tompo amin'izao fotoana izao ? Vonona hiara-hitondra Aminy izany ve ianao ? tohiny

Sarintsika


Perikopa

Perikopa

Maharitra amin’ny famonjena ny mino.

PERIKOPA VOLANA OKTOBRA 2014

05: I Samoela 1 : 9-20 / Matio 10: 21-23 / Hebreo 10: 32-39.
12 : Daniela 3: 19-30 / Lioka 22: 24-30 / II Korintiana 11: 21b-33.
19 : Jeremia 20 : 7-13 / Matio 25: 1-13 / Jakabo 5: 7-11.
26 : Salamo 33 : 18-22 / Matio 15: 21-28 / Asan'ny Apostoly 26 : 19-23.