Connexion "MANAMAFY NY FINOANTSIKA NY FANAHY MASINA” 

 

Toriteny

Edito

Tafahaona volana Mey: Manamafy ny finoantsika ny Fanahy Masina

”Ny fandresena izay hoenti-mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika.” Ity “izao tontolo izao” efa nolazain’ny Tompo hoe : “eto amin’izao... tohiny

FIRARIAN-TSOA 2015

FIRARIANTSOA AMIN' NY ANDRO FIAKARANA 2015

Samia maharitra amin'ny finoana fa iny Jesosy Izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitan'ny mp... tohiny

Mana isan'andro

II Timoty 4.1-8 : MITORIA NY TENY

Tafio ny herin'ny Tomponao ka aza ketraka amin'ny fitoriana ny Filazantsara amin'ny olona rehetra ka afaka hiteny tahaka an'i Paoly : "nahatan...tohiny

Sarintsika


Web Radio


Perikopa

Perikopa

"MANAMAFY NY FINOANTSIKA NY FANAHY MASINA”

PERIKOPA FJKM VOLANA MEY 2015

03 MEY
II Sam. 23: 1-7 / Mat. 12: 14-21 / I Tes. 1: 1-10

10 MEY
Nom. 11: 16-25 / Mar. 13: 9-13 / Rom. 8: 26-27

14 MEY
Sal. 93: 1-5 / Mar. 16: 19-20 / Efes.3: 14-21

17 MEY
Mpits. 11: 29-33 / Lio. 11: 9-13 / Rom. 15: 14-21

24 MEY- PENTEKOSTA
Ezek. 36: 22-30 / Jao. 14: 25-26 / IKor. 12: 7-11

31 MEY
Sal. 143: 7-12 / Lio. 10: 21 -24 / Joda 17-23