Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Perikopa marsa 2018

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO
01/03/2018
31/03/2018
Alahady 4 marsa 2018
Ezekiela 18:27-32
Asan'ny Apostoly 3:17-21
Marka 1:1-8

Alahady 11 marsa 2018
II Samoela 24:10-17
Apokalipsy 3:1-6
Lioka 15:25-32

Alahady 25 marsa 2018
Zakaria 9:9-11
I Petera 2:1-10
Matio 21:1-11

Alakamisy 29 marsa 2018
Alakamisy Masina
Eksodosy12:11-17
I Jaona 5:10-12
Matio 26:17-29

Zoma 30 marsa 2018
Zoma Masina
Salamo 34:11-22
I Timoty 1:12-16
Marka 15:26-38