Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Perikopa Mey 2018

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA
01/05/2018
31/05/2018
Alahady 6 mey 2018
Alahady faha V manaraka ny Paska
Ezekiela 36. 22-30
I Tesaloniana 1.1-10
Matio 12.31-37

Alakamisy 10 mey 2018
Andro niakarana
Salamo 57.7-11
I Timoty 3.14-16
Marka 16.14-20

Alahady 13 mey 2017
Alahady faha VI manaraka ny Paska : Sampana Lehilahy Kristiana
Fitomaniana 5.19-22
I Korintiana 2.12-16
Jaona 4.19-24

Alahady 20 mey 2017
Alahady Pentekosta
I Samoela 10.1-10
Asan'ny Apostoly 4.27-31
Jaona 20.21-23

Alahady 27 mey 2017