Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Perikopa

Perikopa FJKM Novambra 201701/11/2017 17:49

« Miandry ny Tompo ny vavolombelona mino »

« Miandry ny Tompo ny vavolombelona mino »

 

05 Novambra

Sal.33 : 18- 22 ; Lio.2 : 36- 38 ; Rom.8 : 18- 25

12 Novambra

Mika 7: 7- 10 ; Mat.25 : 1- 13 ; Fil.3 : 17- 21

19 Novambra

Isa.25 : 9- 12 ; Jao.4 : 19- 26 ; Tit.2 : 11- 15

26 Novambra

Zef.3 : 14- 20 ; Lio.21 : 25- 28 ; Jak.5 : 7- 11