Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Perikopa

PERIKOPA VOLANA MARTSA 2013: MAMPANANTENA FANAFAHANA NY TOMPO28/02/2013 19:32

MAMPANANTENA FANAFAHANA NY TOMPO

03 Martsa: Jer. 15: 19-21/ Jao.8: 31-38/ Rom.8: 18-25

10 Martsa: Sal.130: 1-8/ Lio.4: 14-22/ I Jao.1: 5-10

17 Martsa: Isa.35: 5-10/ Mak.7: 31-37/ Gal.5: 13-15

24 Martsa: Jer.29: 10-15/ Mat.21: 1-11/ Rom.6: 20-23

31 Martsa: Dan.12: 1-3/ Mat.28: 1-10/ Apo.1: 1-8