Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Perikopa

PERIKOPA FJKM TAONA 2013 « Ny fanantenana no namonjena ny mino » Rom. 8. 24a31/12/2012 21:45

PERIKOPA FJKM TAONA 2013 

«Ny fanantenana no namonjena ny mino» Rom. 8. 24a

Janoary: ANDRIAMANITRY NY FANANTENANA NY TOMPO

06: Hab. 3: 17-19 /Mat. 3: 13-17 / Rom. 15: 7-13.

13: Jer. 17: 9-13 /Mat.7: 7-12 / ITim. 4: 6-10.

20 :Isa. 8: 16-23 / Jao. 10: 11-18 / Efes. 4: 1-6.

27: Fitom. 3: 19-27 / Mar. 1: 40-45 / IITes. 2: 13-17.