Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Oktobra 2018

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo
01/10/2018
31/10/2018
Alahady 7 oktobra 2018
Salamo 66.8-12
II Timoty 3.10-17
Matio 12.14-21


Alahady 14 oktobra 2018
Ohabolana 21.1-8
Galatiana 3.19-29
Lioka 10.25-37

Alahady 21 oktobra 2018
Jeremia 22.15
I Timoty 6.17-19
Marka 25.31-46

Alahady 28 oktobra 2018
Deoteronomia 6.14-19
Asan'ny Apostoly 8.14-24
Matio 12.38-40