Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Perikopa

MAMPIORINA NY FANANTENANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA04/02/2013 21:23

MAMPIORINA NY FANANTENANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA 03 - Gen. 16 : 1-6, Lio. 8 : 49-56, Kol. 1 : 1-8 10 - Sal. 119: 113-120, Mat. 7: 24-29, I Tim. 1: 12-16 17 - Eks. 19: 1-8, Mat. 4: 1-11, Rom. 1: 8-17 24 - Isa. 49: 8-13, Jao. 5: 24-29, I Jao. 5: 13-15.

MAMPIORINA NY FANANTENANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

03 - Gen. 16 : 1-6,  Lio. 8 : 49-56,  Kol. 1 : 1-8

10 - Sal. 119: 113-120,  Mat. 7: 24-29,  I Tim. 1: 12-16

17 - Eks. 19: 1-8,  Mat. 4: 1-11,  Rom. 1: 8-17

24 - Isa. 49: 8-13,  Jao. 5: 24-29,  I Jao. 5: 13-15.