Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Perikopa

 • PERIKOPA DESAMBRA 2013

  01 Desambra Zakaria 14: 1-9; Matio 24: 1-14; Filipiana 3: 17-21 08 Desambra: Ohabolana 23: 12- 18; Marka 13: 24- 32; I Petera 1: 13- 16 15 Desambra: Isaia 35: 1-4; Jaona 14: 1- 7; Galatiana 5:2- 6 22 Desambra: Isaia 11: 1- 10; Matio 1: 18- 25; II Petera 3: 8- 13 25 Desambra- Krisimasy: Mika 5:1- 5; Lioka 2: 1- 7; Galatiana 4: 1- 7 29 Desambra: Isa.40: 9- 11; Lio.2: 36- 38; Tit.1: 1- 4

 • Perikopa volana Novambra 2013

  03 Alahady XXIII manaraka ny Trinité Ohabolana 16:19-24 Lioka 6 : 20-26 I Petera 4:12-19 10 Alahady XXIV manaraka ny Trinité Salamo 84:4-12 Lioka 12:35-40 Romana 14:19-23 17 Alahady XXV manaraka ny Trinité SAMPATI I Mpanjaka 10:4-9 Lioka 14:15-24 Apokalipsy 19:6-10 24 Alahady XXVI manaraka ny Trinité Famp Protestanta Salamo 146:5-10 Lioka 11:27-28 Jakoba 1:22

 • Perikopa 27 Oktobra 2013

  Alahadin'ny SAFIF-Reformasiona Genesisy 24:12-28 Marka 5:25-34 I Petera 5:5-11

 • Perikopa 20 Oktobra 2013

  Alahadin'ny MAMRE Mpitoriteny 11:1-8 Matio 13:1-9 I Korintianina 9:7-12

 • Perikopa 13 oktobra 2013

  Alahadin'ny Radio Protestanta Deotoronamia 28:9-14 Marka 9:19-29 I Korintiana 9:7-12

 • Perikopa 06 Oktobra 2013

  Alahadin'ny Mpitandrina Ohabolana 16:1-9 Lioka 12:13-21 Jakoba 4:13-17

 • Perikopa volana Septambra 2013

  01 : Sal71:1-13 Mar 6:47-56 1Tes 5:4-11 08 : Isa 46:3-7 Mat10:16-20 Asa18:5-11 15 : Joe4:14-21 Lio 12:8-12 Rom 11:1-6 22 : Sal 59:9-17 Jao6:66-71 Apo3:7-13 29 : Neh8:7-12 Jao10:22-30 1Tes5:23-28

 • MANANTENA FANDROSOANA NY MINO

  04 :Oha.3 : 19-26 / Lio.5 : 1-11 / I Kor.14 : 12-19 11 : II Mpan.19 : 29- 34 / Jao.16 :16- 24 / Fil. : 27- 30 18 : Isa.58 : 6- 12 / Lio. 12 : 32- 34 / I Tes.3 : 11- 13 25 : Lev.26 : 3- 12 / Mar.4 : 24- 34 / I Kor.10 : 23- 33

 • PERIKOPA VOLANA JOLAY 2013

  07- II Sam. 7 : 25-29/ Mat.19 :27-30/ Asa.3 : 22-26. 14- Gen. 49: 22-26/ Mar. 10: 46-52/ Gal. 3: 10-14. 21- Mal. 3: 7-12/ Lio. 13 :6-9/ Heb. 6 : 7-15. 28- Eks. 23: 20-25/ Jao. 6: 25-33/ Rom. 15: 25-33.

 • PERIKOPA VOLANA JONA 2013

  02 : Eksodosy 14.15-31 / Marka 6.7-13 / Asan'ny Apostoly 4.1-12. 09 : Salamo 46.8-11 / Matio 19.16-26 / Apokalipsy 2.18-29. 16 : Ezekiea 20.39-44 / Jaona 20.21-23 / II Korintiana 10.1-11. 23 : Jeremia 35.1-11 / Jaona 19.6-11 / Romana 13.1-5. 30 : Isaia 41.14-20 / Marka 13.33-37 / Apokalipsy 20.1-6