Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Perikopa

 • Perikopa 27 Oktobra 2013

  Alahadin'ny SAFIF-Reformasiona Genesisy 24:12-28 Marka 5:25-34 I Petera 5:5-11

 • Perikopa 20 Oktobra 2013

  Alahadin'ny MAMRE Mpitoriteny 11:1-8 Matio 13:1-9 I Korintianina 9:7-12

 • Perikopa 13 oktobra 2013

  Alahadin'ny Radio Protestanta Deotoronamia 28:9-14 Marka 9:19-29 I Korintiana 9:7-12

 • Perikopa 06 Oktobra 2013

  Alahadin'ny Mpitandrina Ohabolana 16:1-9 Lioka 12:13-21 Jakoba 4:13-17

 • Perikopa volana Septambra 2013

  01 : Sal71:1-13 Mar 6:47-56 1Tes 5:4-11 08 : Isa 46:3-7 Mat10:16-20 Asa18:5-11 15 : Joe4:14-21 Lio 12:8-12 Rom 11:1-6 22 : Sal 59:9-17 Jao6:66-71 Apo3:7-13 29 : Neh8:7-12 Jao10:22-30 1Tes5:23-28

 • MANANTENA FANDROSOANA NY MINO

  04 :Oha.3 : 19-26 / Lio.5 : 1-11 / I Kor.14 : 12-19 11 : II Mpan.19 : 29- 34 / Jao.16 :16- 24 / Fil. : 27- 30 18 : Isa.58 : 6- 12 / Lio. 12 : 32- 34 / I Tes.3 : 11- 13 25 : Lev.26 : 3- 12 / Mar.4 : 24- 34 / I Kor.10 : 23- 33

 • PERIKOPA VOLANA JOLAY 2013

  07- II Sam. 7 : 25-29/ Mat.19 :27-30/ Asa.3 : 22-26. 14- Gen. 49: 22-26/ Mar. 10: 46-52/ Gal. 3: 10-14. 21- Mal. 3: 7-12/ Lio. 13 :6-9/ Heb. 6 : 7-15. 28- Eks. 23: 20-25/ Jao. 6: 25-33/ Rom. 15: 25-33.

 • PERIKOPA VOLANA JONA 2013

  02 : Eksodosy 14.15-31 / Marka 6.7-13 / Asan'ny Apostoly 4.1-12. 09 : Salamo 46.8-11 / Matio 19.16-26 / Apokalipsy 2.18-29. 16 : Ezekiea 20.39-44 / Jaona 20.21-23 / II Korintiana 10.1-11. 23 : Jeremia 35.1-11 / Jaona 19.6-11 / Romana 13.1-5. 30 : Isaia 41.14-20 / Marka 13.33-37 / Apokalipsy 20.1-6

 • PERIKOPA VOLANA MEY 2013.

  5: Sal. 46: 1-7 / Jao. 1: 9-13 / IITim. 2: 1-7. 9: Gen. 28: 10-17 / Lio. 24: 44-53 / Asa. 1: 1-11. 12: Mpits. 6: 11-18 / Mar. 8. 1-9 / IIKor. 12. 7-10. 19: Mika 3: 5-8 / Jao. 15: 26-27 / Asa. 2: 14-21. 26: Deo. 31: 1-8 / Lio. 10: 17-24 / Kol. 1: 9-14.

 • PERIKOPA APRILY 2013

  07 : Jer. 1 :13-19 / Mat. 28. 11-20 / I Tes. 4. 13-18. 14 : Deo. 9. 1-6 / Jao. 11. 18-27 / I Kor. 15. 54-58. 21 : Zak. 9: 12-17 / Lio. 21. 12-19 / IJao. 5: 1-5 28 : I Sam. 17. 38-51 / Jao. 16. 25-33 / Rom. 8. 31-39.