Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Perikopa

 • PERIKOPA VOLANA OKTOBRA 2014

  05: I Samoela 1 : 9-20 / Matio 10: 21-23 / Hebreo 10: 32-39. 12 : Daniela 3: 19-30 / Lioka 22: 24-30 / II Korintiana 11: 21b-33. 19 : Jeremia 20 : 7-13 / Matio 25: 1-13 / Jakabo 5: 7-11. 26 : Salamo 33 : 18-22 / Matio 15: 21-28 / Asan'ny Apostoly 26 : 19-23.

 • PERIKOPA VOLANA SEPTAMBRA 2014

  7 : Salamo 71:14-24 / Lioka 4: 42-44 / I Korintiana 15: 1-11. 14: I Tantara 16: 23-27 / Lioka 9: 1-6 / I Korintiana 9: 13-18. 21: Nahoma 2: 1-5 / Marka 5: 18-20 / Asan'ny Apostoly 13: 32-39. 28: Isaia 52: 7-12 / Marka 16: 14-18 / Romana 10: 11-17.

 • PERIKOPA Aogositra 2014

  03 Aogositra Salamo 116: 12-19 – Lioka 2: 25-35 – I Korintiana 11: 23-26. 10 Aogositra Isaia 61 : 10-11 – Jaona 12: 20-33 – Efesiana 6: 10-20. 17 Aogositra Salamo 119: 105-112 – Marka 9: 33-41 – Asan'ny Apostoly 16: 25-34. 24 Aogositra Jeremia 17 : 14-18 – Matio 10 : 40-42 – I Tesaloniana 5 : 4-11. 31 Aogositra Salamo 121 : 1-8 – Matio14 : 24-36 – Romana 13 : 11-14.

 • PERIKOPA JOLAY 2014

  06 Jolay Gen.12 : 1-5 ; Mar.2 : 13- 17 ; Gal.3 : 6-9 13 Jolay Mik.4 : 1- 7 ; Lio.19 : 1- 10 ; Tit.2 : 6- 15 20 Jolay Sal.98 : 1- 3 ; Jao.12 : 44- 50 ; Apo.5 : 6- 10 27 Jolay Isa.49 : 1- 6 ; Lio.3 : 1- 6 ; Asa.13 : 44- 48

 • Perikopa volana Jona 2014

  01 Jona Isaia 42: 5-9; Matio 11: 2- 6; Asan'ny Apostoly 12: 1- 10 Pentekosta Genesisy 41: 33- 40; Jaona 16: 5- 11; Asan'ny Apostoly 2: 1- 13 15 Jona Mpitsara 15: 9- 20; Lioka 8: 26- 37; II Korintiana 4: 7- 15 22 Jona I Samoela 25: 32: 38; Marka 1: 29- 34; I Petera 4: 1- 6 29 Jona Eksodosy 6: 2- 8; Lioka 13: 10- 17; II Tesaloniana 1: 1- 10

 • PERIKOPA MAI 2014

  04 Mey Deoteronomia 8: 7- 20; Lioka 6: 32- 36; I Jaona: 3 13- 17 11 Mey Eksodosy 1: 8-21; Marka 10: 35- 45; Jakoba 5: 1- 6 18 Mey Hagay 1: 1- 15; Matio18: 21- 35; Hebreo 13: 1- 6 25 Mey Nehemia 5: 1- 3; Lioka 15: 25- 32; I Timoty 6: 3- 10 29 Mey Andro Niakarana II Mpanjaka 2: 6- 14; Jaona 3: 5- 15; Filipiana 2: 5- 11

 • Perikopa Aprily 2014

  06 Aprily: Eze. 18 : 23- 32 ; Mar.5 : 35- 43 ; Rom. 6 : 1- 7 13 Aprily: Sal. 116 : 1- 9 ; Lio. 19 : 29- 44 ; Asa. 9 : 36- 46 Alakamisy Masina: Eks.12 : 21- 28 ; Lio.22 : 47- 53 ; 2 Kor.1 : 8- 11 Zoma Masina: Jon.2 : 1- 11 ; Lio.23 : 26- 46 ; Heb.9 : 15- 22 20 Aprily- PASKA: Hos.13 : 14- 15 ; Lio.24 : 1- 12 ; 1 Kor.15 : 12- 23 27 Aprily : Isa.25 : 6-8 ; Lio.7 : 11- 17 ; Apo.21 : 1- 8

 • Perikopa MARTSA 2014.

  2 Ala. VII man Epifania ISA 1: 18- 20 Mar 14: 22- 25 Rom 6 : 1- 7 9 KAREMY I Farimbon’asatanora Protestanta Nom 14 : 11- 19 Lio 4 : 1- 13 II Kor: 5 : 11- 15 16 KAREMY II Sal 86: 1- 10 Jao 8 : 2- 11 Rom 8 : 1- 4 23 KAREMY III Asa Fifandraisana FJKM II Sam 12 : 7- 15 Lio 15 : 11 - 24 I Tim 1 : 12- 16 30 KAREMY IV II Mpa 22 : 11-20 Lio 7 : 36- 50 Efe 2 : 1- 7

 • Teny faneva: ny fanantenana no namonjenany mino Rom.8: 24a

  PERIKOPA VOLANA FEBROARY 2014 02: Jer.33: 1-9 / Mat. 8: 5-13 / IITim. 3: 14-17. 09: Sal. 119: 41-48 / Jao. 5: 39-47 / Asa. 18: 24-28. 16: Zak. 8: 1-8 / Lio. 6: 46-49 / IIKor. 6: 1-10. 23: Isa. 55: 6-13 / Mat. 8: 14:17 / IITim. 2: 8-13.

 • PERIKOPA JANOARY 2014

  Teny faneva : « Ny fanantenana no namonjena ny mino » Rom. 8 : 24a 5 : Isa. 43 : 1-13 / Jao. 2 : 1-12 / Itim. 1 : 6-12. 12 : IISam. 22 : 1-7 / Jao. 3 : 17-21 / Heb. 2 : 10-18. 19 : Zef. 3 : 14-20 / Jao. 5 : 39-45 / Itim. 2 : 1-7. 26 : Hos. 13 : 4-13 / Mat. 8 : 1-4 / Asa. 9 : 32-35.