Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Perikopa

 • PERIKOPA FJKM VOLANA JOLAY 2015

  5 JOLAY: Amo. 7: 10-17 / Mat. 4. 18-22 / Heb. 11: 6-10. 12 JOLAY: Mpits. 6: 11-18 / Jao. 1: 43-51 / Asa.9: 1-19. 19 JOLAY: Jona 3: 1-10 / Lio.5: 27-32 / Asa. 2: 36-42. 26JOLAY: Isa. 6: 1-8 / Mar. 10: 46-52 / Fil.3: 12-16.

 • PERIKOPA VOLANA JONA 2015

  ALAHADY 07 1Mpa3.16-28 / Mat 12.38-42 / Jak3.13-18 ALAHADY 14 Job28.12-52 / Lio2. 39-52 / Asa 6.8-15 ALAHADY 21 Oha 8:12-21 / Mat 11:16-19/ Efe5.15-21 ALAHADY 28 Dan 2.19-23 / Mar 6.1-6 / Kol 3.16-17

 • PERIKOPA FJKM VOLANA MEY 2015

  03 MEY II Sam. 23: 1-7 / Mat. 12: 14-21 / I Tes. 1: 1-10 10 MEY Nom. 11: 16-25 / Mar. 13: 9-13 / Rom. 8: 26-27 14 MEY Sal. 93: 1-5 / Mar. 16: 19-20 / Efes.3: 14-21 17 MEY Mpits. 11: 29-33 / Lio. 11: 9-13 / Rom. 15: 14-21 24 MEY- PENTEKOSTA Ezek. 36: 22-30 / Jao. 14: 25-26 / IKor. 12: 7-11 31 MEY Sal. 143: 7-12 / Lio. 10: 21 -24 / Joda 17-23

 • PERIKOPA FJKM VOLANA APRILY 2015

  Alakamisy 02 APRILY Eks. 24: 1-11 / Jao. 13: 1-20 / Heb. 10: 19-25 Zoma 03 APRILY Sal. 22: 1-11 / Jao. 19: 25-37 / I Jao. 2: 20-25 05 APRILY - PASKA Dan. 12: 1-3 / Jao. 20: 1-10 / Rom. 5: 15-21 12 APRILY Mpits. 4: 1-9 / Jao. 20: 11-18 / Asa. 2: 22-31 19 APRILY Sal. 133: 1-3 / Jao. 3: 31-36 / I Tim. 6: 11-16 26 APRILY Deo. 30: 15-20 / Jao. 6: 47-59 / Rom. 8: 14-17

 • PERIKOPA FJKM VOLANA MARTSA 2015

  01 MARTSA Gen.22: 1-14 / Jao.4: 46-54 / Heb. 11: 17-19 08 MARTSA Eks. 20: 20-26 / Lio. 22: 54-62 / Jak.1: 1-4 15 MARTSA Job.1: 13-22 / Jao. 6: 1-15 / II Tim. 2: 14-21 22 MARTSA Zak. 13: 7-9 / Mar.7: 24-30 / IIKor. 13: 5-10 29 MARTSA Sal. 66: 8-12 / Jao. 12: 12-19 / Rom. 5: 1-5

 • PERIKOPA FJKM FEBROARY 2015

  01 : Jos. 1 : 1-9 / Jao. 20: 30-31 / Rom.10: 16-21 08 : Sal. 119: 97-104 / Mar. 4: 10-20 / Asa. 6: 1-7 15 : Neh. 8: 1-8 / Lio. 10: 38-42 / ITes. 2. 13-16 22 : Joe. 2: 12-17 / Mat. 4: 1-11 / Asa. 16. 1-5

 • PERIKOPA JANOARY 2015

  04 Janoary Isaia 44 : 6-11 ; Jaona 1 : 29- 34 ; Hereo.12 : 1-3 11 Janoary Josoa 24 : 19- 28 ; Matio 16 : 13- 19 ; I Korintiana 2 : 1- 5 18 Janoary Deoteronomia 6 : 4- 9 ; Jaona 15 : 1- 8 ; Roana.12 : 3- 8 25 Janoary I Mpanjaka 18 : 36- 39 ; Lioka 17 : 11- 19 ; Efesiana 6 : 23- 24

 • Perikopa Desambra 2014

  07/12/2014 : Isaia 12: 1 - 6 Jaona 6: 34 - 40 I Jaona 5: 10 - 15 14/12/2014 : Salamo 62: 1 - 8 Jaona 10: 22 - 30 II Tesaloniana 2: 13 - 17 21/12/2014: II Samoela 7: 18 - 24 Lioka 1: 39 - 56 Titosy 3: 3 - 7 28/12/2014 Jeremia 31: 15 - 20 Matio 2: 13-18 Romana 8: 18-25

 • Perikopa Novambra 2014

  02/11/2014 : I Samoela 2: 1 - 3 Jaona 16: 19 - 24 Filipiana 1: 12 - 18 09/11/2014 : Salamo 9: 1 - 14 Lioka 10: 17 - 20 I Petera 1: 1 - 12 16/11/2014: Mika 7: 7 - 10 Lioka 15: 1 - 10 Asan'ny Apostoly 8: 1 - 8 23/11/2014 Isaia 25: 9 - 12 Matio 13: 44-46 I Timoty 6: 17-19 30/11/2014 Zakaria 9: 9-11 Jaona 3: 25-30 I Tesaloniana 2: 17-20

 • «Mifaly amin'ny famonjena ny mino»

  2 Novambra 1 Sam.2 : 1-3 ; Jao.16:19- 24 ; Fil.1 : 12- 18 09 Novambra Sal.9 : 1- 14 ; Lio.10 : 17- 20 ; 1 Pet.1 : 1- 12 16 Novambra mik.7 : 7- 10 ; Lio.15 : 1- 10 ; Asa.8 : 1- 8 23 Novambra Isa.25:9- 12 ; Mat.13 : 44- 46 ; 1 Tim.6 : 16- 19