Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Perikopa

 • PERIKOPA FJKM FEBROARY 2015

  01 : Jos. 1 : 1-9 / Jao. 20: 30-31 / Rom.10: 16-21 08 : Sal. 119: 97-104 / Mar. 4: 10-20 / Asa. 6: 1-7 15 : Neh. 8: 1-8 / Lio. 10: 38-42 / ITes. 2. 13-16 22 : Joe. 2: 12-17 / Mat. 4: 1-11 / Asa. 16. 1-5

 • PERIKOPA JANOARY 2015

  04 Janoary Isaia 44 : 6-11 ; Jaona 1 : 29- 34 ; Hereo.12 : 1-3 11 Janoary Josoa 24 : 19- 28 ; Matio 16 : 13- 19 ; I Korintiana 2 : 1- 5 18 Janoary Deoteronomia 6 : 4- 9 ; Jaona 15 : 1- 8 ; Roana.12 : 3- 8 25 Janoary I Mpanjaka 18 : 36- 39 ; Lioka 17 : 11- 19 ; Efesiana 6 : 23- 24

 • Perikopa Desambra 2014

  07/12/2014 : Isaia 12: 1 - 6 Jaona 6: 34 - 40 I Jaona 5: 10 - 15 14/12/2014 : Salamo 62: 1 - 8 Jaona 10: 22 - 30 II Tesaloniana 2: 13 - 17 21/12/2014: II Samoela 7: 18 - 24 Lioka 1: 39 - 56 Titosy 3: 3 - 7 28/12/2014 Jeremia 31: 15 - 20 Matio 2: 13-18 Romana 8: 18-25

 • Perikopa Novambra 2014

  02/11/2014 : I Samoela 2: 1 - 3 Jaona 16: 19 - 24 Filipiana 1: 12 - 18 09/11/2014 : Salamo 9: 1 - 14 Lioka 10: 17 - 20 I Petera 1: 1 - 12 16/11/2014: Mika 7: 7 - 10 Lioka 15: 1 - 10 Asan'ny Apostoly 8: 1 - 8 23/11/2014 Isaia 25: 9 - 12 Matio 13: 44-46 I Timoty 6: 17-19 30/11/2014 Zakaria 9: 9-11 Jaona 3: 25-30 I Tesaloniana 2: 17-20

 • «Mifaly amin'ny famonjena ny mino»

  2 Novambra 1 Sam.2 : 1-3 ; Jao.16:19- 24 ; Fil.1 : 12- 18 09 Novambra Sal.9 : 1- 14 ; Lio.10 : 17- 20 ; 1 Pet.1 : 1- 12 16 Novambra mik.7 : 7- 10 ; Lio.15 : 1- 10 ; Asa.8 : 1- 8 23 Novambra Isa.25:9- 12 ; Mat.13 : 44- 46 ; 1 Tim.6 : 16- 19

 • PERIKOPA VOLANA OKTOBRA 2014

  05: I Samoela 1 : 9-20 / Matio 10: 21-23 / Hebreo 10: 32-39. 12 : Daniela 3: 19-30 / Lioka 22: 24-30 / II Korintiana 11: 21b-33. 19 : Jeremia 20 : 7-13 / Matio 25: 1-13 / Jakabo 5: 7-11. 26 : Salamo 33 : 18-22 / Matio 15: 21-28 / Asan'ny Apostoly 26 : 19-23.

 • PERIKOPA VOLANA SEPTAMBRA 2014

  7 : Salamo 71:14-24 / Lioka 4: 42-44 / I Korintiana 15: 1-11. 14: I Tantara 16: 23-27 / Lioka 9: 1-6 / I Korintiana 9: 13-18. 21: Nahoma 2: 1-5 / Marka 5: 18-20 / Asan'ny Apostoly 13: 32-39. 28: Isaia 52: 7-12 / Marka 16: 14-18 / Romana 10: 11-17.

 • PERIKOPA Aogositra 2014

  03 Aogositra Salamo 116: 12-19 – Lioka 2: 25-35 – I Korintiana 11: 23-26. 10 Aogositra Isaia 61 : 10-11 – Jaona 12: 20-33 – Efesiana 6: 10-20. 17 Aogositra Salamo 119: 105-112 – Marka 9: 33-41 – Asan'ny Apostoly 16: 25-34. 24 Aogositra Jeremia 17 : 14-18 – Matio 10 : 40-42 – I Tesaloniana 5 : 4-11. 31 Aogositra Salamo 121 : 1-8 – Matio14 : 24-36 – Romana 13 : 11-14.

 • PERIKOPA JOLAY 2014

  06 Jolay Gen.12 : 1-5 ; Mar.2 : 13- 17 ; Gal.3 : 6-9 13 Jolay Mik.4 : 1- 7 ; Lio.19 : 1- 10 ; Tit.2 : 6- 15 20 Jolay Sal.98 : 1- 3 ; Jao.12 : 44- 50 ; Apo.5 : 6- 10 27 Jolay Isa.49 : 1- 6 ; Lio.3 : 1- 6 ; Asa.13 : 44- 48

 • Perikopa volana Jona 2014

  01 Jona Isaia 42: 5-9; Matio 11: 2- 6; Asan'ny Apostoly 12: 1- 10 Pentekosta Genesisy 41: 33- 40; Jaona 16: 5- 11; Asan'ny Apostoly 2: 1- 13 15 Jona Mpitsara 15: 9- 20; Lioka 8: 26- 37; II Korintiana 4: 7- 15 22 Jona I Samoela 25: 32: 38; Marka 1: 29- 34; I Petera 4: 1- 6 29 Jona Eksodosy 6: 2- 8; Lioka 13: 10- 17; II Tesaloniana 1: 1- 10