Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Perikopa

 • Septambra 2016

  Alahady 4 septambra 2016 I Tantara 16.8-14 Asan'ny Apostoly 12.11-17 Lioka 8.43-48 Alahady 11 setpambra 2016 Isaia 12.1-6 Asan'ny Apostoly 19.17-22 Jaona 4.39-45 Alahady 18 septambra 2016 Salamo 77.10-15 Kolosiana 1.24-29 Jaona 5.10-16 Alahady 25 septambra 2016 Isaia 40.9-11 Efesiana 3.1-13 Jaona 9.8-17

 • Aogositra 2016

  Alahady 7 aogositra 2016 I Tantara 29.1-9 Asan'ny Apostoly 11.19-26 Marka 2.1-12 Alahady 14 aogositra 2016 Eksodosy 18.13-27 Romana 15.30-33 Lioka 22.31-38 Alahady 21 aogositra 2016 II Samoela 10.9-19 Filipiana 1.1-8 Matio 18.18-20 Alahady 28 aogositra 2016 Ezra 3.8-13 Efesiana 4.11-16 Lioka 5.1-11

 • JOLAY 2016

  Alahady 3 jolay 2016 Eksodosy 3.7-14 Asan'ny Apostoly 13.1-5 Matio 10.1-10 Alahady 10 jolay 2016 (Sampana Tanora Kristiana) I Tantara 23.1-5 II Korintiana 5.20 - 6.2 Jaona 14.12-14 Alahady 17 jolay 2016 (Sampana Fivondronana Laika) Nehemia 6.11-16 I Korintiana 12.27-30 Jaona 4.31-38 Alahady 24 jolay 2016 Nomery 16.21-34 Asan'ny Apostoly 19.8-12 Lioka 10.1-12 Alahady 31 jolay 2016 Jeremia 1.4-10 I Korintiana 3.1-9 Jaona 21.15-19

 • Jona 2016

  Alahady 5 jona 2016 - Alahady faha II manarraka ny Trinite II Mpanjaka 4.1-7 Asan'ny Apostoly 20.32-38 Marka 8.1-9 Alahady 12 jona 2016 - Alahady faha III manaraka ny Trinite Alahadin'ny Sekoly FJKM Salamo 70.1-5 II Korintiana 8.1-6 Lioka 21.1-4 Alahady 19 jona 2016 - Alahady faha IV manaraka ny Trinite Alahadin'ny Sampana vokovoko manga Isaia 4.11-12 Romana 7.14-25 Jaona 5.1-9 Alahady 26 jona 2016 - Alahady faha V manaraka ny Trinite I Samoela 2.4-10 Apokalipsy 3.14-22 Matio 14.14-20

 • Mey 2016

  Alahady 1 mey 2016 Alahady faha V manaraka ny Paska Genesisy 1 :1-5 I Korintiana 12 : 1-6 Matio 10 : 16-20 Alakamisy 5 mey 2016 Andro niakarana Salamo 47 : 1-9 Kolosiana 3 : 1-4 Lioka 24 : 44-53 Alahady 8 mey 2016 Alahady faha VI manaraka ny Paska Mpitsara 14 : 5-9 Asan'ny Apostoly 8 : 26-35 Jaona 14 : 15-17 Alahady 15 mey 2016 Pentekosta Joela 3 : 1-5 Asan'ny Apostoly 2 : 14-21 Jaona 15 : 26-27 Alahady 22 mey 2016 Alahadin'ny TRINITE Isaia 42 : 1-4 II Petera 1 : 16-21 Lioka 4 : 14-22 Alahady 29 mey 2016 Alahady I manaraka ny Trinite I Samoela 10 : 9-13 II Korintiana 3 : 1-6 Matio 12 : 22-30

 • Perikopa Aprily 2016

  Alahady 3 aprily 2016 (Alahady I manaraka ny Paska) Eksodosy 12.29-36 I Korintiana 15.54-58 Marka 16.19-24 Alahady 10 aprily 2016 (Alahady II manaraja ny Paska) Estera 8.1-9 I Jaona 5.1-5 Jaona 16.19-24 Alahady 17 aprily 2016 (Alahady III manaraka ny Paska) Deoteronomia 3.1-7 Romana 8.31-39 Lioka 18.35-43 Alahady 27 aprily 2016 (Alahady IV manaraka ny Paska) I Tantara 14.8-17 Apokalipsy 12.7-12 Lioka 8.22-25

 • Perikopa Marsa 2016

  Alahady 06 marsa 2016 II Tantara 32.16-23 Romana 1.16-17 Matio 11.20-24 Alahady 13 marsa 2016 Deoteronomia 33.26-29 II Petera 2.4-10 Lioka 6.6-11 Alahady 20 marsa 2016 Zefania 3.14-20 I Petera 3.18-22 Marka 11.1-11 Alakamisy Masina 24 marsa 2016 Isaia 53.7-9 Romana 3.21-26 Marka 14.53-65 Zoma Masina 25 marsa 2016 Salamo 69.13-21 Hebreo 7.20-28 Marka 15.33-41 Alahady Paska 27 marsa 2016 Eksodosy 14.23-21 Efesiana 5.1-2 Marka 16.1-8

 • Febroary 2016

  Alahady 7 febroary 2016 : faha V manaraka ny Epifania I Samoela 3. 15-21 Romana 9. 27-33 Marka 1. 1-8 Alahady 14 febroary 2016 : Karemy I Salamo 33. 1-11 II Petera 3. 5-11 Marka 1. 9-15 Alahady 21 febroary 2016 : Karemy II Eksodosy 32. 15-16 Asan'ny Apostoly 17. 10-15 Jaona 10. 31-42 Alahady 28 febroary 2016 : Karemy III II Mpanjaka 23. 21-25 Romana 15. 1-4 Matio 21. 33-46

 • PERIKOPA JANOARY 2016

  03: Gen.1: 26-31 / Jao.1: 1-5 / I Jao. 1: 1-4. 10: Eks. 14: 1-4 / Jao. 5: 30-38 / Rom. 1: 18:-25. 17: Deo. 11: 2-7 / Jao.6: 22-33 / Gal.1: 11-17. 24: Sal. 145: 8-14 / Jao. 14: 8-11 / Kol. 1: 15-20. 31: Eze. 20: 39-44 / Lio.7: 18-23 / Rom. 16: 25-27.

 • Alahady 27 desambra 2015

  Salamo 111:1-10, Romana 1:1-7, Lioka 2:15-20 Hira: FF1, 67, 226, 205_1-2, 354_1-2-3, Toriteny, 452, 793