Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Perikopa

 • Perikopa febroary 2017

  Alahady 5 febroary 2017 Genesisy 17:1-8 Galatiana 3:15-18 Lioka 1:67-75 Alahady 12 febroary 2017 Salamo 105:7-15 I Korintiana 11:23-26 Lioka 22:14-20 Alahady 19 febroary 2017 Levitikosy 26:40-45 I Timoty 6:11-16 Matio 22:34-40 Alahady 26 febroary 2017 Jeremia 31:31-34 Hebreo 10:11-18 Jaona 7:37-39

 • Janoary 2017

  Alahady 1 janoary 2017 Deoteronomia 7:9-16 Hebreo 2:10-18 Marka 1:9-15 Alahady 8 janoary 2017 Jeremia 42:1-12 I Korintiana 1:4-9 Jaona 12:44-53 Alahady 15 janoary 2017 Isaia 49:7-13 I Jaona 1:5-10 Matio 17:1-9 Alahady 22 janoary 2017 Hosea 12:1-7 II Korintiana 1:17-20 Jaona 5:19-23 Alahady 29 janoary 2017 Eksodosy 4:1-8 I Tesaloniana 5:23-28 Lioka 4:23-30

 • Perikopa Desambra 2016

  Alahady 4 desambra 2016 Isaia 26:11-15 I Petera 2:11-12 Matio 5:13-16 Alahady 11 desambra 2016 Salamo 8:1-9 I Korintiana 10:31--11:1 Lioka 1:57-66 Alahady 18 desambra 2016 Mika 5:1-5 II Tesaloniana 1:11-12 Lioka 1:67-80 Alahady 25 desambra 2016 KRISMASY Isaia 7:10-16 Efesiana 1:1-14 Matio 2:1-12

 • Perikopa Novambra 2016

  Alahady 6 novambra 2016 Genesisy 4: 1-5 Hebreo 6: 9-12 Matio 10: 40-42 Alahady 13 novambra 2016 Isaia 58: 6-12 I Timoty 5: 1-8 Lioka 14: 12-14 Alahady 20 novambra 2016 Joba 42: 7-10 Filipiana 4: 15-23 Marka 14: 3-9 Alahady 27 novambra 2016 Isaia 62: 10-12 Kolosiana 3: 22-25 Lioka 19: 11-28

 • Perikopa Oktobra 2016

  Alahady 2 oktobra 2016 Salamo 1:1-6 Kolosiana 4:7-18 Lioka 12:35-40 Alahady 9 oktobra 2016 Ohabolana 31:10-31 I Korintiana 4:1-5 Matio 24:45-51 Alahady 16 oktobra 2016 Eksodosy 39:32-43 Hebreo 3:1-6 Lioka 17:7-10 Alahady 23 oktobra 2016 II Tantara 34:1-7 Titosy 2:6-10 Lioka 7:1-10 Alahady 30 oktobra 2016 I Samoela 2:35-36 Apokalipsy 2:8-11 Matio 25:14-30

 • Septambra 2016

  Alahady 4 septambra 2016 I Tantara 16.8-14 Asan'ny Apostoly 12.11-17 Lioka 8.43-48 Alahady 11 setpambra 2016 Isaia 12.1-6 Asan'ny Apostoly 19.17-22 Jaona 4.39-45 Alahady 18 septambra 2016 Salamo 77.10-15 Kolosiana 1.24-29 Jaona 5.10-16 Alahady 25 septambra 2016 Isaia 40.9-11 Efesiana 3.1-13 Jaona 9.8-17

 • Aogositra 2016

  Alahady 7 aogositra 2016 I Tantara 29.1-9 Asan'ny Apostoly 11.19-26 Marka 2.1-12 Alahady 14 aogositra 2016 Eksodosy 18.13-27 Romana 15.30-33 Lioka 22.31-38 Alahady 21 aogositra 2016 II Samoela 10.9-19 Filipiana 1.1-8 Matio 18.18-20 Alahady 28 aogositra 2016 Ezra 3.8-13 Efesiana 4.11-16 Lioka 5.1-11

 • JOLAY 2016

  Alahady 3 jolay 2016 Eksodosy 3.7-14 Asan'ny Apostoly 13.1-5 Matio 10.1-10 Alahady 10 jolay 2016 (Sampana Tanora Kristiana) I Tantara 23.1-5 II Korintiana 5.20 - 6.2 Jaona 14.12-14 Alahady 17 jolay 2016 (Sampana Fivondronana Laika) Nehemia 6.11-16 I Korintiana 12.27-30 Jaona 4.31-38 Alahady 24 jolay 2016 Nomery 16.21-34 Asan'ny Apostoly 19.8-12 Lioka 10.1-12 Alahady 31 jolay 2016 Jeremia 1.4-10 I Korintiana 3.1-9 Jaona 21.15-19

 • Jona 2016

  Alahady 5 jona 2016 - Alahady faha II manarraka ny Trinite II Mpanjaka 4.1-7 Asan'ny Apostoly 20.32-38 Marka 8.1-9 Alahady 12 jona 2016 - Alahady faha III manaraka ny Trinite Alahadin'ny Sekoly FJKM Salamo 70.1-5 II Korintiana 8.1-6 Lioka 21.1-4 Alahady 19 jona 2016 - Alahady faha IV manaraka ny Trinite Alahadin'ny Sampana vokovoko manga Isaia 4.11-12 Romana 7.14-25 Jaona 5.1-9 Alahady 26 jona 2016 - Alahady faha V manaraka ny Trinite I Samoela 2.4-10 Apokalipsy 3.14-22 Matio 14.14-20

 • Mey 2016

  Alahady 1 mey 2016 Alahady faha V manaraka ny Paska Genesisy 1 :1-5 I Korintiana 12 : 1-6 Matio 10 : 16-20 Alakamisy 5 mey 2016 Andro niakarana Salamo 47 : 1-9 Kolosiana 3 : 1-4 Lioka 24 : 44-53 Alahady 8 mey 2016 Alahady faha VI manaraka ny Paska Mpitsara 14 : 5-9 Asan'ny Apostoly 8 : 26-35 Jaona 14 : 15-17 Alahady 15 mey 2016 Pentekosta Joela 3 : 1-5 Asan'ny Apostoly 2 : 14-21 Jaona 15 : 26-27 Alahady 22 mey 2016 Alahadin'ny TRINITE Isaia 42 : 1-4 II Petera 1 : 16-21 Lioka 4 : 14-22 Alahady 29 mey 2016 Alahady I manaraka ny Trinite I Samoela 10 : 9-13 II Korintiana 3 : 1-6 Matio 12 : 22-30