Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Perikopa

 • Perikopa Desambra 2017

  Alahady 3 desambra 2017 Jeremia 31:1-6 I Jaona 4:7-11 Jaona 14:18-24 Alahady 10 desambra 2017 Ohabolana 3:1-12 Titosy 3:3-7 Lioka 18:15-17 Alahady 17 desambra 2017 Hosea 11:1-4 Efesiana 3:14-21 Jaona 15:9-16 Alahady 24 desambra 2017 II Tantara 9:3-8 II Tesaloniana 2:13-17 Jaona 3:16-21 Alatsinaina 25 desambra 2017 : Noely Isaia 11:1-10 Galatiana 4:1-7 Lioka 2:8-14 Alahady 31 desambra 2017 Deoteronomia 7:6-8 Efesiana 5:1-2 Matio 1:18-25

 • Perikopa novambra 2017

  Alahady 5 novambra 2017 Salamo 33:18-22 Romana 8:18-25 Lioka 2:36-38 Alahady 12 novambra 2017 Mika 7:7-10 Filipiana 3:17-21 Matio 25:1-13 Alahady 19 novambra 2017 Isaia 25:9-12 Titosy 2:11-15 Jaona 4:19-26 Alahady 26 novambra 2017 Zefania 3:14-20 Jakoba 5:7-11 Lioka 21:25-28

 • Perikopa Oktobra 2017

  Alahady 1 oktobra 2017 I Samoela 1:19-28 Jakoba 5:13-18 Lioka 18:9-14 Alahady 8 oktobra 2017 II Tantara 32:16-23 I Korintiana 14:12-19 Marka 7:7-11 Alahady 15 oktobra 2017 Salamo 65:1-8 Asan'ny Apostoly 9:36-43 Lioka 18:1-8 Alahady 22 oktobra 2017 II Mpanjaka 4:32-37 Kolosiana 1:9-14 Marka 11:20-24 Alahady 29 oktobra 2017 II Tantara 7:11-18 II Tesaloniana 3:1-5 Lioka 11:5-13

 • Perikopa Septambra 2017

  Alahady 3 Septambra 2017 Salamo 25:1-7 I Petera 4:12-19 Matio 27:57-61 Alahady 10 Septambra 2017 Daniela 3:13-18 I Timoty 1:6-12 Marka 8:34-38 Alahady 17 septambra 2017 I Samoela 17:38-51 Galatiana 2:11-21 Marka 15:37-40 Alahady 24 septambra 2017 Josoa 24:14-24 Romana 10:5-15 Jaona 9:24-38

 • Aogositra 2017

  Alahady 6 aogositra 2017 Estera 9:1-5 II Timoty 2:8-13 Lioka 21:20-28 Alahady 13 aogositra 2017 Daniela 3:19-30 Asan'ny Apostoly 14:19-28 Matio 10:21-23 Alahady 20 aogositra 2017 Genesisy 39:19-23 Hebreo 10:32-34 Jaona 16:25-33 Alahady 27 aogositra 2017 Jeremia 38:7-16 II Korintiana 1:3-7 Lioka 21:12-19

 • Perikopa Jolay 2017

  Alahady 2 jolay 2017 Jeremia 26:8-15 Asan'ny Apostoly 5:17-32 Jaona 20:21-23 Alahady 9 jolay 2017 I Samoela 23:1-5 I Petera 5:1-11 Jaona 1:19-28 Alahady 16 jolay 2017 Eksodosy 7:14-25 Galatiana 1:11-24 Matio 11:2-15 Alahady 23 jolay 2017 Malakia 3:1-7 Asan'ny Apostoly 14:1-10 Matio 24:1-14 Alahady 30 jolay 2017 Ezekiela 2:1-3;3 Efesiana 6:14-20 Jaona 17:6-19

 • Jona 2017

  Alahady 4 jona 2017 Isaia 44:1-5 Asan'ny Apostoly 10:44-48 Jaona 16:5-11 Alahady 11 jona 2017 Salamo 104:24-30 I Jaona 4:1-3 Jaona 16:12-15 Alahady 18 jona 2017 Zakaria 4:1-7 Efesiana 1:7-14 Marka 12:35-37 Alahady 25 jona 2017 Mika 3:5-8 Galatiana 5:16-26 Lioka 21:34-36

 • Perikopa Mey 2017

  Alahady 7 mey 2017 Daniela 2:17-23 Romana 16:17-20 Lioka 1:8-17 Alahady 14 mey 2017 Genesisy 41:33-40 I Petera 4:7-11 Marka 6:1-3 Alahady 21 mey 2017 I Samoela 18:12-16 Efesiana 4:1-6 Jaona 17:20-26 Alahady 28 mey 2017 Ohabolana 23:19-25 Titosy 2:1-5 Matio 15:1-13

 • Perikopa Aprily 2017

  Alahady 2 aprily 2017 Eksodosy 9:13-19 Romana 9:14-18 Matio 24:29-31 Alahady 9 aprily 2017 Salamo 68:7-14 II Petera 1:16-21 Lioa 19:37-44 Alakamisy 13 aprily 2017 Salamo 41:4-13 Asan'ny Apostoly 1:15-20 Matio 26:20-25 Zoma 14 aprily 2017 Amosa 8:7-12 II Korintiana 4:7-11 Matio 27:45-50 Paska : Alahady 16 aprily 2017 Daniela 12:8-13 I Korintiana 1:18-25 Matio 28:1-10 Alahady 23 aprily 2017 Eksodosy 22:21-23 Filipiana 3:1-11 Matio 28:16-20 Alahady 30 aprily 2017 Deoteronomia 4:32-38 Efesiana 1:15-23 Lioka 24:13-27

 • Perikopa Marsa 2017

  Alahady 5 marsa 2017 Ohabolana 4:1-9 Romana 2:1-11 Lioka 3:7-14 Alahady 12 marsa 2017 Salamo 2:10-12 Titosy 2:11-15 Matio 7:24-29 Alahady 19 marsa 2017 Ezekiela 33:7-9 I Korintiana 10:6-12 Marka 13:28-37 Alahady 26 marsa 2017 II Mpanjaka 22:15-20 Hebreo 12:1-6 Matio 9:9-13