Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Mana isan'andro

 • Salamo 50.1-15 : MITSARA NY OLONY ANDRIAMANITRA

  Salamo 50.1-15F.4MITSARA NY OLONY ANDRIAMANITRAMiseho ho Mpitsara Andriamanitra(1-4). Miantso ny voahary manontolo Ilay Andriamanitra, Ilay mahery, Ilay Andriamanitry ny fahafenoana sy tsy misy toa Azy hanatrika ny...

 • Lioka 18.31-43 : JESOA SY NY MPIANANY MIARA-MIAKATRA HO ANY JEROSALEMA

  Lioka 18.31-43F.1,2JESOA SY NY MPIANANY MIARA-MIAKATRA HO ANY JEROSALEMA Azontsika alaina sary an-tsaina ny zava-mitranga eto, Jesoa manambara fanintelony amin’ny mpianany ny asam-pamonjena izay tsy maintsy ho lalo...

 • Lioka 18.15-30 : NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA

  Lioka 18.15-30F.6NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRAAhoana no ahazoana ny lanitra? (18-30) Manampahefana no nihazakazaka, nandohalika ary nametraka fanontaniana momba ny mandrakizay tamin’i Jesoa (Marka 10.17). Mahagaga! Tsy...

 • Lioka 18.1-14 : MANOME RARINY NY MINO SY MANETRY TENA ANDRIAMANITRA

  Lioka 18.1-14F.3MANOME RARINY NY MINO SY MANETRY TENA ANDRIAMANITRA Fanoharana no nosafidian’i Jesoa hampitana lesona.Ilay mpitsara sy mpitondratena (1-8). Manoloana ny fandavana, fampivezivezena ary fampiandrasana...

 • Lioka 17.20-37 : HO AVY NY TOMPO

  Lioka 17.20-37F.6HO AVY NY TOMPOEfa ao anaty (20-21). Anisan’ny fotoana andrasan’ny maro, indrindra ny kristiana, ny hihavian’ny fanjakan’Andriamanitra. Ny Fariseo izay nametraka ny fanontaniana rahateo nihevitra f...

 • Lioka 17.1-19 : TENA KRISTIANA VE ?

  Lioka 17.1-19F.6TENA KRISTIANA VE ?Toetra telo (1-10). Zava-dehibe telo izay sarotra tokoa eto no takian’ny Tompo hananan’ireo mpianany. Voalohany ny fandeferana izay matetika tena sarotra, indrindra rehefa sendra...

 • Lioka 16.16-31 : IZAY HAMARITRA NY HO AVY

  Lioka 16.16-31F.5IZAY HAMARITRA NY HO AVY Taratra eto ny fifandraisan’izay zavatra katsahin’ny olona ety an-tany eo amin’ny fahavelomany sy ny ny fiainana ho avy aorian’ny fahafatesany. Ankoatry ny fitiavam-bola ef...

 • Lioka 16.1-15 : NY FITANDREMANA NY MARINA

  Lioka 16.1-15F.5NY FITANDREMANA NY MARINAMpitandrina tsy marina fa lalin-tsaina. Fanoharana iray manaitra ny mpamaky no hita eto satria raha nampiseho ny maha lalin-tsaina azy tokoa ity mpitandrim-pananana tsy mari...

 • Lioka 15.11-32 : RAY TENA TIA

  Lioka 15.11-32F.5RAY TENA TIASafidy…fahoriana. Nisafidy ny hiala teo amin’ny fiadanana tao an-tranon-dRay ilay zandry, ary nanao ditra tany ivelany(13). Najain’ny Rainy ny safidiny: porofom-pitiavana izany. Lany ny...

 • Lioka 15.1-10 : FIFALIANA ANY AN-DANITRA

  Lioka 15.1-10F.6FIFALIANA ANY AN-DANITRAHetaheta lalina. Matetika ao anatin’ireo bokin’ny Filazantsara izay mitantara betsaka ny momba ny fiainan’i Jesoa, dia ahitana ny Mpamory hetra, lehilahy avokoa ireo, sy ny v...