Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Mana isan'andro

 • Mpitsara 14.1-20 : MANOHITRA NY FANANGOLEN’NY SATANA

  Mpitsara 14.1-20F.5MANOHITRA NY FANANGOLEN’NY SATANAMiambina. Hatrany am-bohoka dia efa voatokana ho an’Andriamanitra i Samsona. Niomana sy nanomana azy ho amin’izany ny ray aman-dreniny. Indrisy anefa fa dia lavon...

 • Mpitsara 13.1-25 : FIFIDIANANA MANOKANA

  Mpitsara 13.1-25F.1FIFIDIANANA MANOKANAVaovao tsara. Tsy vao izao akory no nahitana vehivavy momba niteraka tato amin’ny Baiboly fa efa nanomboka tamin’i Saraha vadin’i Abrahama, ary mbola nisy koa taty aoriana dia...

 • Mpitsara 12.1-15 : ADY AN-TRANO

  Mpitsara 12.1-15F.2ADY AN-TRANOManao ahoana ny fahitanao ny fahombiazan’ny namanao ?Manimba ny fialonana (1-3). Tamin’ny fitsaran’i Gideona koa dia efa nanao izao fihetsika izao ny Efraimita (Mpitsara 3). Nibata ny...

 • Mpitsara 11.29-40 : FANDRESENA NIAFARA TAMIN’NY FAHORIANA

  Mpitsara 11.29-40F.2,6,7FANDRESENA NIAFARA TAMIN’NY FAHORIANAManao ahoana ny lanjan’ny voady hatao eo anatrehan’Andriamanitra? Nomery 30.2-3, Deoteronomia 23.22-23.Fandresena niezinezina. Inona ny fanalahidin’ny fa...

 • Mpitsara 11.1-28 : NY TOETRY NY OLONA

  Mpitsara 11.1-28F.2NY TOETRY NY OLONALehilahy mahery fo i Jefta (1). Azo lazaina koa anefa, fa be fandeferana manoloana ny sotasota vokatry ny fialonana sy ny fitiavan-tenan’ireo zanakalahin’ny Gileada izay nandroa...

 • Mpitsara 10.1-18 : TSY NAHATSINDRY NY FANAHINY ANDRIAMANITRA

  Mpitsara 10.1-18F.5TSY NAHATSINDRY NY FANAHINY ANDRIAMANITRAFandriampahalemana: Nitsara ny Isiraely nandritra ny 23 taona i Tola ary 22 taona i Jaïra izay nandimby an’i Tola. Tsy nisy fanamarihana manokana ny zava-...

 • Mpitsara 9.42-57 : IZAY AFAFY NO JINJAINA

  Mpitsara 9.42-57F.6IZAY AFAFY NO JINJAINANamono sy nandringana : Izany no ataon’i Abimeleka tantaraina eto amin’ity ampahan-dahatsoratra ity. Efa voalaza teo aloha fa namono ny rahalahiny rehetra izy, 70 no isany f...

 • Mpitsara 9.22-41 : FETRA

  Mpitsara 9.22-41F.5FETRAAndriamanitra Tsitoha. Telo taona nanjakana ny mpanjaka Abimeleka. Tonga kosa teto ny fotoana nitsaharan’ny fanjakany, ary Andriamanitra mihitsy no niditra an-tsehatra tamin’izany (23). Andr...

 • Mpitsara 9.1-21 : TETI-DRATSY

  Mpitsara 9.1-21F.2TETI-DRATSYMpanjaka. Izy no lohany, ambony, mandidy, manapaka, manam-pahefana. Lalina loatra ny fanirian’i Abimeleka ho eo amin’izany toerana izany. Teto dia nampiasa tetika izy hahatonga azy ho l...

 • Salamo 50.16-23 : TSY FANAJANA NY FANEKENA NATAO

  Salamo 50.16-23F.4TSY FANAJANA NY FANEKENA NATAO Lalina ve ny fifandraisanao amin’Andriamanitra sa ivelany fotsiny ihany ?Eo imolotra (16-21). Ireo ratsy fanahy izay itenenan’Andriamanitra eto, dia mahafantatra ny...