Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO

Mana isan'andro

 • Filipiana 2.12-18 : IREO TOETRA MAMPIAVAKA NY MPINO

  Filipiana 2.12-18F.2,3IREO TOETRA MAMPIAVAKA NY MPINOMatahotra an’Andriamanitra (12-13). Antsoina hatahotra an’Andriamanitra ny mpino tao Filipia. Tsy manatrika azy ireo intsony mantsy izao i Paoly nefa dia mangata...

 • Filipiana 2.1-11 : NY FANETREN-TENA

  Filipiana 2.1-11F.2NY FANETREN-TENAIreo toetra tsara aterany (1-4). Nisy fifandirana teo amin’ny kristiana tao Filipy ka izany no nahatonga an’i Paoly namerina izao fampianarana ny amin’ny fanetren-tena izao. Ao am...

 • Filipiana 1.19-30 : MANAIKY HO MPANOMPO MAHATOKY

  Filipiana 1.19-30F.2,6MANAIKY HO MPANOMPO MAHATOKYIraka mendrika (19-26). Ao anatin’izany fifanoheran’ny fomba fiasa izany dia mampiseho fifaliana hatrany i Paoly satria mandray am-po ny iraka fitoriana ny Teny Soa...

 • Filipiana 1.12-18 : MIHANAKA NY FILAZANTSARA

  Filipiana 1.12-18F.2,6MIHANAKA NY FILAZANTSARAMatotra (12-14). Raha amin’ny ankapobeny dia mety hakiviana no mameno ny fo raha migadra tahaka an’i Paoly toa izao ; nefa noho ny halehiben’ny fahamatorana ara-panahy...

 • Isaia 44.21-28 : ILAY MPANAFAKA

  Isaia 44.21-28F.1,6ILAY MPANAFAKAMiverina. Na ao anaty fahoriana aza ny Isiraely, tsy manana ny maha izy azy intsony satria babo, dia tsy nanafoana ny maha-mpanompon’Andriamanitra azy izany: nofidiany, malalany foa...

 • Isaia 44.9-20 : NY ZAVA-BOAHARY SA ILAY MPAHARY

  Isaia 44.9-20NY ZAVA-BOAHARY SA ILAY MPAHARYZava-poana. Ny sarin-javatra voasokitra dia olombelona ihany no manamboatra azy : Ny mpanefy (12), ny mpandrafitra (13), manao azy ho tonga endrik’olona (13), vita tamin’...

 • Isaia 44.1-8 : ANDRIAMANITRA TOKANA

  Isaia 43.14-28F.1,4ANDRIAMANITRA TOKANAMpanompoko. Ry Mpanompoko, ry nofidiko (1), ry malalako. Teny feno fitiavana no hiantsoan’Andriamanitra ny olona izay nanaovany fanekena, nanomboka tamin’i Noa, Abrahama, Isak...

 • Isaia 43.14-28 : ANDRIAMANITRA FITIAVANA

  Isaia 43.14-28F.2,6ANDRIAMANITRA FITIAVANAMamonjy ny olony (14-21). Na dia vokatry ny fahotany ihany aza no antony namaizan’Andriamanitra ny zanak’Isiraely ho babo tany Babylona, dia manome toky Izy eto fa hamaly n...

 • Isaia 43.1-13 : NY OLOM-BOAFIDIN’ANDRIAMANITRA

  Isaia 43.1-13F.5NY OLOM-BOAFIDIN’ANDRIAMANITRANy zanak’Isiraely izay navelan’Andriamanitra ho babo tany Baylona noho ny ditran’ny fony no indro nampitondrain’Andriamanitra teny fampanantenana amin’ny alalan’ny mpam...

 • Isaia 42.14-25 : ANDRIAMANITRA MPAMONJY

  Isaia 42.14-25F.1,3ANDRIAMANITRA MPAMONJYOnena noho ny fitiavana (14-17). Hitan’Andriamanitra loatra ny fatotra nangenja ny Zanak’Isiraely vokatry ny fanompoan-tsampy izay nampitondra fahoriana azy. Nangina izy teo...