Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Mana isan'andro

 • Lioka 11.5-13 : MAMALY NY FANGATAHANA ATAONTSIKA ANDRIAMANITRA

  Lioka 11.5-13F.4MAMALY NY FANGATAHANA ATAONTSIKA ANDRIAMANITRAInona ny toe-ponao rehefa injay tsy mbola mivaly ihany izay anagathainao amin’ny alalan’ny vavaka ?Ny faharetana mivavaka (5-10). Vonona hamaly ny vavak...

 • Lioka 11.1-4 : MANÀNA FIAINAM-BAVAKA

  Lioka 11.1-4F.6MANÀNA FIAINAM-BAVAKAToy ny an’i Kristy Jesoa (1). Raha vao manomboka ity toko ity isika dia mahita an’i Jesoa mivavaka. Ary nandritra ny fotoana rehetra niasany teto antany dia fiainany izany. Ny fa...

 • Lioka 10.25-42 : FITIAVANA SY FANOMPOANA

  Lioka 10.25-42F.6FITIAVANA SY FANOMPOANAFanontaniana nivaly fanontaniana (25-26). Avy amin’izay fahalalàn’ity mpahay lalàna ity ihany no nampianaran’i Jesoa azy: fiainana ny fitiavana fa tsy lalàna atao tsianjery f...

 • Lioka 10.17-24 : FOTOAM-PIFALIANA

  Lioka 10.17-24F.6FOTOAM-PIFALIANAHo an’ny mpianatra (17-19). Feno fifaliana ny mpiantafika rehefa tafaverina nahavita ny iraka. Niaina fahagagana maro isan-karazany, nahatsapa ny herin’ny Tompo, nahita fahombiazana...

 • Lioka 10.1-16 : FOTOAM-PIJINJANA

  Lioka 10.1-16F.6FOTOAM-PIJINJANAFiaraha-miombon’antoka. Ny Tompo mihitsy eto no mahita fa betsaka ny vokatra, efa vonona ho amin’ny fijinjana ny Fanjakan’Andriamanitra ka maniraka olona hialoha azy any amin’ny toer...

 • Lioka 9.51-62 : FIAKARANA AN’I JEROSALEMA

  Lioka 9.51-62F.5FIAKARANA AN’I JEROSALEMAFamonjena ny fanahy. Nindrana ny làlana tao Samaria Jesoa mialohan’ ny hahatongavany tany Jerosalema, no sady nikasa hijanona, hiantrano kely tao kinanjo ratsy ny fandraisan...

 • Lioka 9.43b-50 : TE-HO LEHIBE

  Lioka 9.43b-50F.6TE-HO LEHIBEFa maninona loatra no dia mahafatifaty ny olona toa izao ny fitiavana ho ambony sy lehibe ?Mijery ny Hazo Fijaliana (43b-44). Tsy tian’ny Tompo ho talanjona sy ho maimay ny amin’ny fana...

 • Lioka 9.37-43a : IZA NO HAHATOHATRA NY DEVOLY ?

  Lioka 9.37-43aF.5IZA NO HAHATOHATRA NY DEVOLY?Nidina avy teny an-tendrombohitra. (37) Trangan-javatra avo lenta no niainan’i Petera sy ny namany teo an-tendrombohitra ka nahatonga azy hiteny mihitsy hoe: ”Tsara rah...

 • Lioka 9.18-27 : JESOA IRAKA SY ARAHINA

  Lioka 9.18-27F.6JESOA IRAKA SY ARAHINAFitokanam-bavaka. (18a) Isaky ny avy manao asa ny Tompo dia mitokana am-bavaka, izay azo lazaina fa tsy fandefasana izay tiana resahana manokana ihany ; fa fihainoana akaiky an...

 • Salama 41. SAKAIZA AZO ANTOKA

  Salama 41.F.2,6SAKAIZA AZO ANTOKAHo any amin’iza moa ? Mahatsiaro ho tena ory sy mijaly i Davida eto noho ny fanenjehan’ny fahavalo azy ka miandrandra mafy ny famonjen’Andriamanitra. Tsapany ho mihazona azy amin’ny...