Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Mana isan'andro

 • Salamo 49.10-20 : HARENA MAHARITRA

  Salamo 49.10-20F.2,7HARENA MAHARITRAZavatra iray no itovian’ny olombelona rehetra. Amin’ny andron’ny fahafatesana, izay tsy ampoizina ny fahatongavany, dia tanam-polo no entina miseho eo anatrehan’Andriamanitra, mi...

 • Salamo 49.1-9 : ZAVA-POANA NY HARENA SY NY VONINAHITRA

  Salamo 49.1-9F.2ZAVA-POANA NY HARENA SY NY VONINAHITRAHo an’ny olombelona rehetra ny tenim-pahendrena (1-4). Ny hafatry ny tenin’Andriamanitradia tsy manavaka fihaviana, firazanana, fahaizana, na manan-kaja na olon...

 • Levitikosy 22.17-23 : INONA NO HEVITRY NY TENY?

  Levitikosy 22.17-23F.6INONA NO HEVITRY NY TENY?Mazava tsara ve ny hafatra? (17-25). Ity Teny voalahatra ity dia manome fanazavana ny amin’izay novakiana tany amin’ny Levitikosy 1 sy 3. Raha nilaza Andriamanitra ten...

 • Levitikosy 21.1-16 : NY HANIN’NY MPISORONA

  Levitikosy 21.1-16F.3NY HANIN’NY MPISORONAIza no mahazo mihinana ny zava-masina? Omaly isika dia nahita fa ny mpisorona, rehefa avy manatitra fanatitra, dia mahazo mihinana ny henan’ny fanatitra, eny fa na dia ireo...

 • Levitikosy 21.1-24 : NY FIAINAN’NY MPISORONA

  Levitikosy 21.1-24F.6NY FIAINAN’NY MPISORONANy mpisorona dia andriana na loham-pianankaviana eo amin’ny fireneny (4), masina ho an’Andriamanitra izy ary mpanatitra sorona levonina amin’ny afo ho an’ny TOMPO, dia ha...

 • Levitikosy 20.1-27 : FAHAMASINANA

  Levitikosy 20.1-27F.1,6FAHAMASINANASatria masina Andriamanitra… Jehovah irery no Andriamanitra fa tsy misy hafa. Amin’ny mahamasina Azy dia tsy azo ampifangaroharoana amin-javatra hafa tahaka ny sampy na andriamani...

 • Levitikosy 19.20-37 : IZAHO NO JEHOVAH ANDRIAMANITRAREO

  Levitikosy 19.20-37F.3,6IZAHO NO JEHOVAH ANDRIAMANITRAREOTsy misy seha-piainana tsy ananan’Andriamanitra fitarihana. Tian’Andriamanitra hanaiky Azy ny olona amin’ny sehatra rehetra. Izy no mametraka ny olona rehetr...

 • Levitikosy 19.1-22 : MASINA ILAY MPAMETRAKA NY LAMINA EO AMIN’NY FIARAHA-MONINA

  Levitikosy 19.1-22F.6MASINA ILAY MPAMETRAKA NY LAMINA EO AMIN’NY FIARAHA-MONINA“Aoka ho masina ianareo… satria Masina Aho Jehovah Andriamanitrareo” (1-4). Mazava ny fampidirana ataon’Ilay Andriamanitra Masina eto (...

 • Levitikosy 18.19-30 : LAVINA MARIN-DRANO NY FIJANGAJANGANA SAMIHAFA

  Levitikosy 18.19-30F.3LAVINA MARIN-DRANO NY FIJANGAJANGANA SAMIHAFAMisy isan-karazany izy io voalaza eto saingy miantso antsika amin’ny fijoroana hanohitra, hanambara fa tsy ankasitrahan’ny Tenin’Andriamanitra iren...

 • Levitikosy 18.1-18 : AZA MANARAKA NY FANAON’IZAO TONTOLO IZAO

  Levitikosy 18.1-18F.3AZA MANARAKA NY FANAON’IZAO TONTOLO IZAOFomban’ny Jentilisa: Tsotra sy mazava ary hentitra ny tenin’Andriamanitra nambarany an’i Mosesy ary tiany hampitaina amin’ny Zanak’Isiraely mikasika ny f...