Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Mana isan'andro

 • I Mpanjaka 10.1 - 29 / FAHALEHIBIAZANA TSY MANAN-TSAHALA

  I Mpanjaka 10.1 - 29  F.2FAHALEHIBIAZANA TSY MANAN-TSAHALAFitsidihana ara-panjakana (1-13). Na dia hitsapàna ny fahendren'i Solomona aza no anton'ny famangiana (1), dia tena mendrika fitsidiham-panjakana i...

 • I Mpanjaka 9.15 - 28 / NY ASA FANANGANANA

  I Mpanjaka 9.15 - 28  F.6NY ASA FANANGANANAFandaminan'asa. Tsy kilalao na sangisangy ny zavatra notanterahina eto fa tena asa goavana be (ny tranon'i Jehovah, ny lapan'andriana, ny manda, sns…). E...

 • I Mpanjaka 9.1 - 14 / VALIM-BAVAKA

  I Mpanjaka 9.1 - 14  F.2VALIM-BAVAKARen'Andriamanitra. Nitalaho mafy Solomona hoe "mba henoy re ny fitarainana sy ny fivavaka ataon'ny mpanomponao" (8.28). Eto amin'ity andalana ity no ahitantsika...

 • 1 MPANJAKA 9.1-14. / VALIM-BAVAKA

  VALIM-BAVAKARen’Andriamanitra. Nitalaho mafy Solomona hoe “mba henoy re ny fitarainana sy ny fivavaka ataon’ny mpanomponao” (8.28). Eto amin’ity andalana ity no ahitantsika fa ren’ny Tompo ny fangatahany (3), ka ma...

 • 1 MPANJAKA 8.54-66.

  FITAHIANA MITONDRA FIFALIANATso-drano (54-61). Fisaorana sy fankasitrahana an’Andriamanitra no nanombohany izany satria nisy ny fitsaharana teo amin’Israely ary ny teny soa nolazainy tamin’i Mosesy dia tanteraka (5...

 • 1 MPANJAKA 8.41-53. / FITAHIANA MITONDRA FIFALIANA

  VAVAKA FAMINANIANAHo an’ny vahiny (41-53). Mivavaka ho an’ireo vahiny izay avy hanatona an’i Jehovah Solomona. Ny Baiboly koa milaza vahiny samihafa nanompo an’i Jehovah. Ohatra : Namana syriana (2 Mpanjaka 5), Rot...

 • I Mpanjaka 8.22 - 40 / MAMALIA NY VAVAKA ASANDRATRA ETO

  I Mpanjaka 8.22 - 40  F.2MAMALIA NY VAVAKA ASANDRATRA ETOFiderana. Manohy ny tso-drano i Solomona. Mameno ny vavaka ataony hatrany ny fiderana, ny fiaikena ny fahalehibiazan'Andriamanitra satria t...

 • I Mpanjaka 8.1 - 21 - FITOKANANA NY TEMPOLY

  I Mpanjaka 8.1 - 21  F.2FITOKANANA NY TEMPOLYAmpiakarina ny fiara. Miara-mientana ny rehetra amin'ny fampakarana ny fiaran'ny fanekena. Io no fanaka sarobidy indrindra sady maha-izy azy ny tempoly...

 • I Mpanjaka 7.13 - 51 : NY SAFIDY TSARA

  I Mpanjaka 7.13 - 51  F.2NY SAFIDY TSARARehefa vita ny fanaovana ny lapan'ny mpanjaka, dia niverina tamin'ny Tempoly indray Solomona mba hijery ireo fanaka hatao ao anatiny. Nankininy tamin'i Hirama avy an...

 • I Mpanjaka 7.1 - 12

  I Mpanjaka 7.1 - 12 F.2NY AN'ANDRIAMANITRA ALOHATamin-kafanampo sy fahendrena no nanorenan'i Solomona ny Tempoly ho an'Andriamanitra, izay nananany fifandraisana akaiky tokoa. Fito taona no nanatanterahany...