Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Mana isan'andro

 • Mpitsara 19.16-30 : TSY MIFADITROVANA

  Mpitsara 19.16-30F.2TSY MIFADITROVANADiso safidy. Nihevitra ho nisafidy ny tanàna tsara hitoerana mandritry ny alina ilay levita raha nanaiky ny fampiantranona’ity lehilahy lehibe izay iray tanàna taminy t...

 • Mpitsara 19.1-15 : TSY FAKA-TAHAKA

  Mpitsara 19.1-15F.6TSY FAKA-TAHAKAMpisorona ratsy fitondran-tena. Tsiahivintsika kely fa ny levita dia ireo taranaka mpisorona izay nofidian’Andriamanitra manokana hanolotra ny fanatitry ny olona rehetra ho eo Amin...

 • Mpitsara 18.14-31 : RARINY SA TSY RARINY?

  Mpitsara 18.14-31F.2RARINY SA TSY RARINY?Nafoiny i Mika rehefa nahazo ny tsara kokoa izy: Azo lazaina ho manampatra fahefana ireto irak’i Dana ireto. Mamantam-bonona fotsiny amin’ny fananan’olona. Ilay mpisorona ko...

 • Asan'ny Apostoly 19.21-40 : FITORIANA NY FILAZANTSARA

  Asan'ny Apostoly 19.21-40F.2FITORIANA NY FILAZANTSARATombony sa fatiantoka? (21-31). Rehefa tonga eo amin’ny olona ny mazava, i Jesoa Kristy fiainana, dia mitondra fahasoavana sy famonjena (Asan’ny apostoly 19.10-1...

 • Asan'ny Apostoly 19.11-20 : ASAN’I PAOLY

  Asan'ny Apostoly 19.11-20F.6ASAN’I PAOLYFahagagana. Fahagagana tsy misy ohatr’izany! Betsaka ny fahagagana nataon’i Jesoa ary mitohy izany fa tamin’ny alalan’i Paoly kosa teto. Mosara sy fiaron’akanjo dia ampy naha...

 • Asan'ny Apostoly 19.1-10 : ASAN’I PAOLY TAO EFESOSY

  Asan'ny Apostoly 19.1-10F.2ASAN’I PAOLY TAO EFESOSYNy Fanahy Masina (1-7). Maninona i Paoly no nametraka ny fanontaniana hoe : “Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina?”. Efa nandalovany ny fandraisana ny Fanahy Masin...

 • Asan'ny Apostoly 18.18-28 : FANOKANAN-TENA HO AN’NY TOMPO

  Asan'ny Apostoly 18.18-28F.2FANOKANAN-TENA HO AN’NY TOMPOPaoly(18-23). Nanokan-tena ho Nazirita (Nomery 6.1-21) i Paoly taorian’ny nialany tao Korinto ka nanaratra ny lohany (18) (21.24) (Nomery 6.2, 5, 18), izany...

 • Asan'ny Apostoly 18.1-17 : MAHARITRA AMIN’NY FANOMPOANA

  Asan'ny Apostoly 18.1-17F.1,2MAHARITRA AMIN’NY FANOMPOANATsy sakana ny asa fivelomana. Raha tonga tany Korinto Paoly dia niasa mba ahazoany izay ivelomana. Tsy voatery ho matihanina avokoa ny manompo an’Andriamanit...

 • Asan'ny Apostoly 17.16-34 : FIDIO ILAY ANDRIAMANITRA VELONA SY MARINA

  Asan'ny Apostoly 17.16-34F.2FIDIO ILAY ANDRIAMANITRA VELONA SY MARINAMitory amin’ny fotoana rehetra, amin’ny toerana rehetra( 17, 18, 22). Tsy misy fotoana lanilany foana ny an’i Paoly Apostoly eo am-piandrasana ny...

 • Asan'ny Apostoly 17.1-15 : TSY MAINTSY MITORY

  Asan'ny Apostoly 17.1-15F.6TSY MAINTSY MITORYToriteny mazava. Nitety tany maro i Paoly sy ireo namany nitory ny Filazantsara dia i Jesoa maty sy nitsangana tamin’ny maty. Ny dia misionera faharoa nataony no tantara...