Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Mana isan'andro

 • Tononkiran'i Solomona 6.1-7.10 : FITIAVANA TSY MIOVAOVA

  Tononkiran'i Solomona 6.1-7.10F.6FITIAVANA TSY MIOVAOVAMifankatia. Rehefa avy nitady fatratra ny malalany ilay zazavavy dia nitohy ny fifampitoriampitiavan’izy ireo ka ny lahy indray eto no milaza izay fahatsapany...

 • Tononkiran'i Solomona 5.2-16 : MBOLA MISY NY FANANTENANA

  Tononkiran'i Solomona 5.2-16F.6MBOLA MISY NY FANANTENANANy vehivavy sy ny tokantranony. Nanana ny tsininy ity vehivavy ity na dia olona tena tiana indrindra aza: tsy nampiraika azy ny antson’ny vadiny (2-3). Rehefa...

 • Tononkiran'i Solomona 4.1-5.1 : NY FAHATSARAN’NY FITIAVANA

  Tononkiran'i Solomona 4.1-5.1F.2,3NY FAHATSARAN’NY FITIAVANATsara ny nanaovana ahy. Midera ny hatsarantarehin’ny vadiny ny mpampakatra (1-15). Angolan-teny mitory fitiavana mivaivay no ampiasainy. Dokafany ny mason...

 • Tononkiran'i Solomona 2.16-3.11 : FANAMBADIANA TSY AN-TERY

  Tononkiran'i Solomona 2.16-3.11F.2,5FANAMBADIANA TSY AN-TERYIndro avy ny malalako. Ravehivavy no mitory fitiavana manao hoe “Ahy ny malalako, ary azy aho…”(2.16). Latsa-paka ny fitiavany ary ampitahainy amin’ny gaz...

 • Tononkiran'i Solomona 2.1-15 : VETSON’ NY MPIFANKATIA

  Tononkiran'i Solomona 2.1-15F.6VETSON’ NY MPIFANKATIAMahavariana ny endriky ny fanehoam-pitiavana izay ifanaovana amin’ny alalan’ny fanaovana teny mampahery sy manome lanja ilay olona tiana (vady) eto. Mipetraka ho...

 • Tononkiran'i Solomona 1.1-17 : FITIAVANA HAFA KELY

  Tononkiran'i Solomona 1.1-17F.6FITIAVANA HAFA KELYFitiavana no ventesina eto amin’ity Tononkira anisan’ny voasokajy ho tsara indrindra ity. Lazaina mivantana ireo karazana fahatsapana na koa fihetseham-pon’ireo mpi...

 • Salamo 42.1-11 : HETAHETAN-DRAOLOMBELONA

  Salamo 42.1-11F.4HETAHETAN-DRAOLOMBELONAHetaheta an’Andriamanitra. Maro ny hetaheta ao anatin’ny olombelona: te hanana fahefana, te hahazo harem-be, mangetaheta voninahitra sy ny sisa tsy voatanisa. Afaka mamaritra...

 • Lioka 11.37-54 : NY FIHATSARAMBELATSIHY

  Lioka 11.37-54F.1,5Sahy miteny. Ilay fariseo izay nanasa an’i Jesoa Kristy hiara-hisakafo aminy dia gaga nahita fa tsy nisasa i Jesoa vao nihinana. I Jesoa kosa dia niteny ny amin’ny fomba fanaon’ireo fariseo sy ny...

 • Lioka 11.27-36 : TSY MISY FAMANTARANA INTSONY

  Lioka 11.27-36F.5TSY MISY FAMANTARANA INTSONYMaika sambatra. Iza no tsy te ho “sambatra”? Amin’ny maha-nofo dia mikatsaka izany amin’ny fomba maro isika. Ny an’i Jesoa dia ny lafiny ara-panahy no namaritany azy dia...

 • Lioka 11.14-26 : TONTOLON’NY FANAHY

  Lioka 11.14-26F.5TONTOLON’NY FANAHYFiampangana tsy mitombina. Samy nanana ny heviny ny vahoaka izay niara-nahita ny fahasitranan’ilay moana. Tao ny talanjona nahita ny fahagagana nataon’i Jesoa. Tao koa nefa ireo n...