Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia mitory fahamarinana

Mana isan'andro

 • I Samoela 23.14-28 : MPITARIKA MIALOKA AMIN'NY TOMPO

  I Samoela 23.14-28   F.2MPITARIKA MIALOKA AMIN'NY TOMPOVoaenjika. Izany mpitarika manompo izany dia tsy araka ny fihevitra sy ny fijery ary ny fomban'izao tontolo izao mihitsy, araka izay nambaran...

 • I Samoela 23.1-13 : MPITARIKA MANAIKY TARIHIN'ANDRIAMANITRA

  I Samoela 23.1-13   F.1,2MPITARIKA MANAIKY TARIHIN'ANDRIAMANITRAManompo an'Andriamanitra. Nanontany hatrany ny hevitr'Andriamanitra i Davida mba handraisana ny toro-làlana mazava ny amin'ny làlany sy ny si...

 • Matio 7.13-29 : FAMPITANDREMANA

  Matio 7.13-29   F.3,5FAMPITANDREMANAVavahady ety sy malalaka. Raha atao ny fampitahana dia olom-bitsy ihany no hiditra amin'ilay vavahady tsotra sady tery. Migodàna sy malalaka mantsy ilay vavahad...

 • Matio 7.1-12 : FIFANDRAISANA SY VAVAKA

  Matio 7.1-12FIFANDRAISANA SY VAVAKAFitsarana ny hafa. Melohin'i Jesoa ny fanakianana ny hafa, indrindra moa ny fitsarana izay mamoaka fanamelohana ny hafa. Iza anefa izany ? Olombelona meloka ihany koa. Ny...

 • Matio 6.24-34 : FANAHIANA SA FANDAMINANA NY AMPITSO

  Matio 6.24-34   F.3FANAHIANA SA FANDAMINANA NY AMPITSONy fanahiana dia manimba ny fahasalamana, manelingelina ny fahafaha-mamokatra, mampihiba ny fomba fifandraisana amin'ny hafa, mampihena ny fin...

 • Matio 6.16-23 : IZA NO TOMPOIKO ?

  Matio 6.16-23   F.3IZA NO TOMPOIKO ?Ny fifadian-kanina dia fotoana izay ahafahantsika mivavaka sy mianatra mifehy tena, fotoana ahatsiarovana fa afaka mivelona tsara isika na dia tsy mihi...

 • Matio 6.1-15 : AO AMIN'NY MANGINGINA

  Matio 6.1-15   F.5AO AMIN'NY MANGINGINANy fomba fanomezana. Endrika iray anehoana fitiavana ny fanomezana. Malahelo ery ny olona matetika rehefa tsy nahazo fisaorana na fankahasitrahana n...

 • Matio 5.38-48 : DIDIM-PITIAVANA

  Matio 5.38-48   F.3DIDIM-PITIAVANA"Izaho kosa…" (39, 44). Miverimberina io teny io ato amin'ny Matio 5. Izany dia tian'i Jesoa hanehoana ny fomba tena tokony hiainana ny lalàna. Ny valifaty dia tiany hovai...

 • Matio 5.27-37 : MANOHITRA NY FAHOTANA NY KRISTIANA

  Matio 5.27-37   F.3MANOHITRA NY FAHOTANA NY KRISTIANANy fijangajangana (27-32). Ambaran'i Jesoa hatrany fa ny fihetsika ivelany dia miainga avy ao am-po. Ny fijangajangana dia manomboka amin'ny fa...

 • Matio 5.13-26 : NY KRISTIANA ETO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO

  Matio 5.13-26   F.5NY KRISTIANA ETO AMIN'IZAO TONTOLO IZAOFanasina sy fahazavana (13-16). Fanasina ny kristiana mba hanome tsiro sy hiaro an'izao tontolo izao amin'ny fahalovana. Fahazava...