Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Mana isan'andro

 • Levitikosy 16.20-34 : ASA FISORONANA, INONA NO ANJARAKO ?

  Levitikosy 16.20-34F.6ASA FISORONANA, INONA NO ANJARAKO ?Anjara asan’I Arona (20-28). Efa voaresaka betsaka tato amin’ny bokin’ny levitikosy hatreto ny amin’ny fanatitra ny amin’ny ota sy ny fahamasinana ary ny And...

 • Levitikosy 16.1-19 : MANATONA AN'ANDRIAMANITRA

  Levitikosy 16.1-19F.6Elanelana amin’Andriamanitra. Maty ireo zanak’i Arona noho ny nanatonany an’i Jehovah. Ary tsy mahazo manatona an’i Jehovah amin’izay tiany koa i Arona mpisorona fa hahafaty azy izany (1,2). Vo...

 • Levitikosy 15.16-33 : MASINA ANDRIAMANITRA

  Levitikosy 15.16-33F.6Masina Andriamanitra ! Sarotiny amin’ny fahamasinany Andriamanitra (Levitikosy 11.44) ary tsy sitrany ny handotoana ny tabernakely izay mitoetra eo afovoan’ny zanak’Israely (Levitikosy 15.31,...

 • Levitikosy 15.1-15 : MAMELONA NY FANADIOVAN’ANDRIAMANITRA

  Levitikosy 15.1-15F.6MAMELONA NY FANADIOVAN’ANDRIAMANITRAManimba ny fahalotoana (1-12). Resahina eto ny loto ateraky ny tsiranoka mandeha ho azy avy amin’ny taovam-pananahan’ny lehilahy. Loto voalaza fa mitondra fa...

 • Levitikosy 14.33-57 : MANDRAY FANADIOVANA

  Levitikosy 14.33-57F.6MANDRAY FANADIOVANAMeteza ho diovina (33-42). Mampiantso izay olona mahita fa misy fahalotoana avy amin’ny fahabokana ao amin’ny trano onenany ny mpisorona. Manamarina izany ilay mpisorona. Ra...

 • Levitikosy 14.21-32 : FANANGANANA FENO NO ATAON’ANDRIAMANITRA

  Levitikosy 14.21-32F.6FANANGANANA FENO NO ATAON’ANDRIAMANITRATsinjovin’Andriamanitra ny mahantra izay tsy afaka hanao fanatitra lafo vidy.Manolotra araka izay ananany ny mahantra(20-23). Hita ao anatin’izao fitsipi...

 • Levitikosy 14.1-20 : FANANGANANA ARA-TSOSIALY SY ARA-PANAHY

  Levitikosy 14.1-20F.6FANANGANANA ARA-TSOSIALY SY ARA-PANAHYNy fitiavan’Andriamanitra dia mamerina ny olona iray voahilika ho ao amin’ny fiaraha-monina.Ny habokana sy ny fanadiovana azy (1-4). Ny habokana dia anisan...

 • Asan'ny Apostoly 1.1-14 : TONDROZOTRA

  Asan'ny Apostoly 1.1-14F.1,4TONDROZOTRATaratasy ho an’i Teofilo (1-3). I Teofilo no olona voalohany niantefan’ny hafatr’i Lioka (1.3), izay manambara ny fiainan’i Kristy, ny fahafatesany, ny nitsanganany ary ny nia...

 • Salamo 43 : MANANTENA NY TOMPO

  Salamo 43.F.2MANANTENA NY TOMPOSedra. Raha mbola eto an-tany ny olombelona dia tsy maintsy mandalo sedra. Ao ny olona ratsy fanahy mampahory, mety misy ny mpampijaly, mamitaka, tsy tia. Ireny no antsointsika hoe fa...

 • Tononkiran'i Solomona 7.11-8.14 : MAHERY TOY NY FAHAFATESANA NY FITIAVANA

  Tononkiran'i Solomona 7.11-8.14F.6MAHERY TOY NY FAHAFATESANA NY FITIAVANAAn’ny malalako aho (7.11). Andeha adikantsika ho antsika sy ny Mpamonjy ny fanahintsika ny fanehoam-pitiavana asehon’i Solomona Mpanjaka eto...