Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Mana isan'andro

  • 20/12/2015 03:02 -MARKA 16. 1-8 TANTERAKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

    Nitsangana amin’ny maty Jesoa (1-6) Ny andro fahatelo nahafatesan’i Jesoa dia nandeha Maria Magdalena sy ireo namany hanosotra zava-manitra ny fatiny any am-pasana, araka ny fomba Jiosy (1-2). Inona anefa no nitranga ? Nisokatra ny fasana (4). ...