Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Famintinana

Alahady 8 septambra 201308/09/2013 10:51

Ampy tanteraka ho anao ny fiarovan'Andriamanitra ka aza mitady zavatra hafa.