Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Famintinana

Alahady 29 septambra 201329/09/2013 14:33

Meteza ho isan'ireo ondrin'i Jesoa asainy handrasanay dia manaraha Azy dia homeny hanina ianao.