Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Famintinana

Alahady 28 jolay 201328/07/2013 13:44

Kendreo tsara izay hahalavorary ny fihavananao amin'ny olona rehetra raha azo atao dia hodidin'i Jehovah eo aminao ny fitahiany antenainao