Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Famintinana

Alahady 25 aogositra 201326/08/2013 07:46

Ny olona mandroso dia tsy mihevitra ny tenany ihany fa mikatsaka izay hahasoa sy hampandroso ny hafa indrindra koa.