Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Famintinana

Alahady 24 novambra 201324/11/2013 11:01

Sambatra izay manaiky hankatò ny Tenin'ny Tompo hoe hanaja ny raiamandreninao ianao,  dia ho tò izay nantenainao