Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Famintinana

Alahady 21 jolay 201321/07/2013 10:08

Fitahiana manana amby ampy no ampanantenain'ny Tompo izay mizaha toetra Azy amin'ny fitondrana ny ampahafolokareny ho ao amin'ny trano firaketan'Andriamanitra