Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Famintinana

Alahady 20 oktobra 201321/10/2013 08:15

Izay mamafy ho amin'izay hitoriana ity Filazantsaran'i Kristy ity no hijinja ny fiainana mandrakizay.