Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Famintinana

Alahady 15 septambra 201315/09/2013 19:55

Ny fanekenao feno an'i Jesoa Kristy no hany fiarovana ampy sy azo antoka ho anao.