Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Famintinana

Alahady 10 novambra 201310/11/2013 15:27

izay manantenan fahasambarana dia miezaka hiavana amin'Andriamanitra sy amin'olona mba hiadnanany eto amin'ny tontolo misy azy.