Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Famintinana

Alahady 1 septambra 201301/09/2013 12:54

Ny Tompo efa nanaiky sa mandidy ny hiarovana sy hamonjena anao , koa aza matahotra, miaraka aminao Andriamanitra.