Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Famintinana

  • 02/10/2012 07:23 -Alahady 30 septambra 2012

    "Fifanakatiavan'ny mpirahalahy no mandresy ny fihatsarambelatsihy koa katsaho izany amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa." ...