Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Famintinana

 • 10/12/2012 09:02 -Alahady 9 desambra 2012

  Ianareo raiamandreny taomy ento aty an-tranon'ny Raintsika ny zanakao, ianareo zanaka mifamotoha mihaino ny Tenin'Andriamanitra, ianareo rehetra raiamandreny sy zanaka aoka tsy hifandiso ny faharesen-dahatrareo ami...

 • 03/12/2012 05:37 -Alahady 2 desambra 2012

  I Jesoa Kristy no ilay mihaino tsara ka hitahian'Andriamanitra ny fiainanao koa apetraho Aminy ny fanahianao rehetra fa omeny anao ny zavatra rehetra....

 • 26/11/2012 05:47 -Alahady 25 novambra 2012

  Aza manararaotra ny fahavoazan'ny namanao ka hanambakanao azy saingy tsy maintsy mila vonjy aminao izy. ...

 • 19/11/2012 07:07 -Alahady 18 novambra 2012

  Toero ny fanambakàna, anaro ny namanao tsy hanambaka nefa aza halam-baraka izy mba hatongavany amin'ny fibebahana. ...

 • 12/11/2012 09:12 -Alahady 11 novambra 2012

  Ekeo sy araho ny bitsiky ny Fanahy Masina aminao ka aza minia manambaka mifetsy ny namanao ...

 • 05/11/2012 06:08 -Alahady 4 novambra 2012

  Ny fanekenao hanompo an'Andriamanitra amin'ny fanaonao lavitry ny fanambakana no sitraky ny Tompo handovanao ny fiainana mandrakizay. ...

 • 04/11/2012 15:22 -Alahady 4 novambra 2012

  Ny fanekenao hanompo an'Andriamanitra amin'ny fanaonao lavitry ny fanambakana no sitraky ny Tompo ka handovanao ny fiainana mandrakizay. ...

 • 29/10/2012 05:56 -Alahady 28 oktobra 2012

  Ampy ny Ràn'i Jesoa nalatsany ho anao handresenao handavanao ny devoly lay rain'ny lainga ...

 • 22/10/2012 07:02 -Alahady 21 oktobra 2012

  Tefeo ny finiavanao tsy handainga tsy hangalatra tsy hiteny ratsy na iza na iza mba hahafaly ilay Fanahy Masina ao anatinao. ...

 • 03/10/2012 06:30 -Alahady 30 septambra 2012

  Ny fifankatiavan'ny mpirahalahy no mandresy ny fihatsarambelatsihy koa katsaho izany amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa. ...