Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Famintinana

 • 10/03/2013 13:41 -Alahady 10 marsa 2013

  Manafaka anao amin'ny toetra ratsy mampisaraka anao amin'Andriamanitra sy ny namanao ny Tompo, ny Fanahiny ao aminao no miasa ...

 • 03/03/2013 11:04 -Alahady 3 martsa 2013

  I Jesoa Kritsy ilay Marina nahafoy ny zavatra rehetra ho anao no tahafo amin'ny hataonao hoan'ireo namanao fa izany no olona afaka. ...

 • 24/02/2013 10:45 -Alahady 24 febroary 2013

  Izay mahay sy manaiky hihaino ka hankato ny Tenin'Andriamanitra no manana ny fiainana mandrakizay, tafafindra niala tamin'ny fanaon'ny maty satria tia ny rahalahy, anabavy ny rahavaviny. ...

 • 18/02/2013 05:49 -Alahady 17 febroary 2013

  Tsy maintsy alain'ny devoly fanahy ianao nefa koa tsy maintsy mandresy ianao satria mankatò ny Tenin'ilay Andriamanitra mpandresy. ...

 • 03/02/2013 13:08 -Alahady 3 febroary 2013

  Aoreno tsara ao amin'ny Tompo ny fanantenanao fa tsy hisy tsy ho tanteraka izay nokasainy ho anao. ...

 • 27/01/2013 14:35 -Alahady 27 janoary 2013

  Manatòna ny Tompo amin'ny fo torotoro fa hahasitrana anao miaraka amin'izay Izy ary araho tsara ny fepetra hataony hihainanao tsara izany fahasitrananao izany ...

 • 22/01/2013 06:33 -Alahady 20 janoary 2013

  I Jesoa ilay Kristin'Andriamanitra no hany Mpiandry tsara, manantona Azy ary mba raiso tsara koa ireo tonga mitady Azy ...

 • 14/01/2013 05:56 -Alahady 13 janoary 2013

  Vavaka hataonao amin'ny finoana, mazava, no azonao handodonana ny Tompo fa homeny anao izany. ...

 • 07/01/2013 07:08 -Alahady 6 janoary 2013

  Na tsy hisy voa ny aviavy na tsy manome voa ny voaloboka ary hitotongana aza ny oliva, Andriamanitrao mbola azonao hantenaina hamelona anao ary tsy hitaredretra Izy. ...

 • 17/12/2012 06:06 -Alahady 16 desambra 2012 - Fidirana I

  Andriamanitra mahatanteraka ny Teny rehetra nataony ho famonjena antsika; isika kosa mitondra tena mba handray izany famonjena izany ...