Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Famintinana

 • 15/07/2013 08:29 -Alahady 14 jolay 2013

  Ry dada sy neny ô, Tso-drano hamirapiratan'ny fiafaran'ny fiainan'ny zanakao no omeo azy mba hamokatra be tahaka an'i Josefa izy ...

 • 07/07/2013 11:50 -Alahady 7 jolay 2013

  Matokia ny fampanantenan'ny Tompo fitahiana ho anao ry Fiangonana ô! ary hiadio varotra aminy ny hitahiany ny taranakao ...

 • 24/06/2013 09:07 -Alahady 23 jona 2013

  Nanafatra ny taranany i Rehaba ary nankatoaviny, nanafatra antsika malagasy ny razantsika : ankatoavy! ...

 • 16/06/2013 14:29 -Alahady 16 jona 2013

  Jesoa Kristy nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, nampiavana anao tamin'Andriamanitrao, no manome fahefana anao hamela ny heloky ny namanao. ...

 • 09/06/2013 11:04 -Alahady 9 jona 2013

  Sitraky ny Tompo ny hampanan-karena anao hahaizanao mizara hitahirizanao ny harenao any an-danitra. ...

 • 13/05/2013 07:43 -Alahady 12 mey 2013

  Tsy azonao hiankinana ny herin'ny tenanao fotsiny fa matokia ilay Hery tsy hita Ilay Andriamanitra mahery fa mampanantena hery ho anao Izy. ...

 • 06/05/2013 09:51 -Alahady 5 mey 2013

  Misafidiàna ny hanaiky an'i Jesoa Ilay Teny velona mba haharian'Andriamanitra anao ho olona vaovao ...

 • 29/04/2013 06:26 -Alahady 28 aprily 2013

  Hatreo miaraka amin'ny Tompo Jesoa ny adinao amin'ireo Goliata rehetra ireo fa resinao ireo ...

 • 15/04/2013 06:22 -Alahady 14 aprily 2013

  Izao ianao velon'aina izao no afaka mino ka na ho faty nofo aza ianao dia efa tafaray amin'Ilay Andriamanitra loharanon'ny aina ka velona mandrakizay ...

 • 18/03/2013 06:54 -Alahady 17 marsa 2013

  Misafidiana ny handray sy hihaino ny Teny torina aminao mba hanananao finoana sy hahatanterahan'Andriamanitra ny asany aminao. ...