Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

fikambanana

  • 01/05/2013 16:52 -Taom-baovao Saha Edena

    Taom-baovao Saha Edena Toy ny fanaony isan-taona ny sabotsy alohan’ny alahady Fandraisana Aprily dia nifamotoana tao amin’ny IFR indray ireo mpikambana narahim-bady ao amin’ny fikambanana Saha edena. Andro iray ao anatin’ny taona ahafahan’ny rehetra tafahoana io, ka dia koranam-pifaliana no niarahana tao nandritr’izany fiaraha-misakafo izany. Tsy nisy nahatsiaro vahiny satria samy zanaky ny Ray. Niisa 86 no tonga nanatrika izany. ...

  • 30/03/2013 14:30 -NY FKBM Ankadifotsy nanokana FKBM tany ami’ny FJKM Andohafarihy

    NY FKBM Ankadifotsy  nanokana FKBM tany ami’ny FJKM Andohafarihy Sambany teo amin’ny tantaran’ny FKBM na fikambanan’ny kilasin’ny baiboly sy ny mpitoriteny eto Ankadifotsy izany hoe nitokana FKBM any amin’ny fitandremana hafa izany. Tany amin’ny FJKM Andohafarihy no nanatanterahan’izy ireo izany ny Sabotsy 9 sy ny alahady 10 martsa 2013 lasa teo. Tao anatin’ny fanompoam-pivavahana alahady maraina no nadraisa sy nanokanan’ny fiangonana FJKM Andohafarihy ireo Birao vaovao tamin’ny alàlan’ny Mpitandrina RANDRIAMALALA Emile , ny katekista RAKOTOARISOA Gilbert, tetsy andaniny ny FKBM Ankadifotsy notarihin’ny filohany RANDRIANARY Lanto. Nadray anjara tamin’ny famakiana ny Soratra Masina sy ny vavaka ary hira tao anatin’ny fanompoam-pivavahana ny avy aty Ankadifotsy....

  • 17/01/2013 12:39 - TANORA ZOKINY ANKADIFOTSY

    Sampana Tanora zokiny ...