Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

sampana lehilahy Kristiana

SLK Fifampiarahabana 2018 23/03/2018 13:20

SLK Ny 17 martsa 2018 lasa teo no nanatontosa ny fifampiarahabana noho ny nahatratrarana ny taona vaovao 2018 ireo mpikambana ao @ SLK Ankadifotsy.

Notanterahina tao amin’ny Akanin’aina ambony ny 17 martsa 2018 teo ny fifampiarahaban’ny SLK Ankadifotsy. Nombam-bady aman-janaka ireo mpikambana tonga nanatrika izany.

birao vitsivitsy
mpikambana sy ny ankohonany
mpikambana sy ny ankohonany3

Fotoana nisaorana an’Andriamanitra noho ny nahatratrarana soamantsara ny taona vaovao 2018  no sady koa  nanatanterahana ny fiarahabana sy fanolorana solombodiakoho ny filoha, filoham-boninahitra ary koa ho an’ireo zokiolona 70 taona no mihoatra

filoha
zokiolona 70 taoana mihoatra dia ny birao slk

Notohizana tamin’ny  fiarahana  misakafo sy fialana hetaheta ary narahana fizarana mofomamy izany

sakafo
mofomamy

Ampahatsiahivina fa ny fivorian’ny sampana dia isaky ny zoma hariva amin’ny 5 ora sy sasany  ao ampiangonana ambony rihana, ary koa ny  alahady fahatelo  eo anelan’elan’ny fanompoam-pivavahana voalohany sy faharoa toerana Akanin’aina ambany.