Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Forum de l'FJKM Ankadifotsy

Vous devez être identifié pour accéder aux forums. Vous pouvez faire cela ici