Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Lesona Katekomena Feo

Ny fanalahidin'ny Fanjaka'ny lanitra : lesona 17 mey 201712/06/2017 07:17

Lesona Katekomena (Feo : Audio) :


Téléchargement ...Famintinana :

Fampianarana katekomena ataon'ny Mpitandrina Ranjakavola, miseho isaky ny sabotsy hariva amin'ny 02 ora sy sasany ao amin'ny IFR : Ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra (tohiny)