Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Lesona Katekomena Feo

Ny Sakramentan'ny fanasan'ny Tompo11/12/2017 02:58

Lesona Katekomena (Feo : Audio) :


Téléchargement ...Famintinana :

Lesona Katekomena Asabotsy 09 Desambra 2017 - Ny Sakramentan'ny fanasan'ny Tompo