Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Lesona Katekomena Feo

Lesona 10 jona 2017 : Ny zara fanompoan'ny tsirairay01/08/2017 09:11

Lesona Katekomena (Feo : Audio) :


Téléchargement ...Famintinana :

Fampianarana katekomena ataon'ny Mpitandrina Ranjakavola, miseho isaky ny sabotsy hariva amin'ny 02 ora sy sasany ao amin'ny IFR. 10 jona 2017 : Ny zara fanompoan'ny tsirairay.