Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Lesona Katekomena Feo

Jesoa Kristy, olona tena olona : 15 jolay 201707/08/2017 07:52

Lesona Katekomena (Feo : Audio) :


Téléchargement ...Famintinana :

Jesoa Kristy, olona tena olona, fampianarana katekomena ny sabotsy 15 jolay 2017, 02 ora sy sasany tao amin'ny IFR.